Шум у 2 міжребер'ї справа Zdravnicya.ru

Головна » Інфаркт міокарда » Шум у 2 міжребер'ї справа
Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...

Шум у 2 міжребер'ї справа

Текстові тестові завдання 29 страница

D. Недостатності мітрального клапана.

E. Пролапсі мітрального клапана.

2292. Наведені фактори відіграють певну роль в патогенезі набряку легень, окрім ?

A. Підвищення гідростатичного тиску в малому колі кровообігу

B. Зниження онкотичного тиску плазми

C. * Підвищення внутрішньоальвеолярного тиску

D. Збільшення проникливості альвеолярно-капілярної мембрани

2293. Систолічний шум над черевним відділом аорти можна вислухати у наведених випадках, окрім?

A. Атеросклероз черевної частини аорти

B. Коарктація аорти

C. Стеноз гирла аорти

D. * Недостатність аортального клапана

E. Аневризма аорти

2294. При якій патології може з'явитися пульс різного наповнення на артеріях рук?

A. При недостатності трьохстулкового клапана

B. При синдромі Марфана

C. * При стенозі лівого передсердно-шлуночкового отвору

D. При стенозі гирла аорти

E. При недостатності аортального клапана

2295. Ослаблення I тону над верхівкою серця зустрічається при:

A. Стенозі лівого передсердно-шлуночкового отвору

B. * Недостатності мітрального клапана

D. Одночасній систолі передсердь і шлуночків при повній атріовентрикулярній блокаді

E. При стенозі гирла аорти

2296. Котре з наведених стверджень свідчить про недостатність мітрального клапана?

A. * Ослаблення I тону, систолічний шум над верхівкою, підсилення II тону у II міжребер'ї зліва від груднини

B. Підсилення I тону, діастолічний шум над верхівкою, посилення II тону у II міжребер'ї зліва від груднини

C. Поява на ЕКГ в II, ІІІ, АVF-відведеннях високого зубця Р

D. Відхилення електричної осі серця вправо, зменшення інтервалу P - Q

E. Виявлення блокади правої ніжки пучка Гіса на ЕКГ

2297. В якому випадку у хворого при недостатності мiтрального клапана може посилитись ослаблений I тон над верхівкою серця?

A. * При приєднанні стенозу лівого передсердно- шлуночкового отвору (комбінація вад)

B. При склерозуванні хордальних ниток

C. При перфорації стулок мiтрального клапана

D. При відкладанні солей кальцію на мiтральних клапанах

E. При зростанні ступеня гіпертрофії лівого шлуночка та дилятації його порожнини

2298. Підсилення I тону на верхівкою серця зустрічається при:

A. Недостатності мітрального клапана

B. * Стенозі мітрального отвору

C. Недостатності клапана аорти

D. Стенозі гирла аорти

E. Недостатності трикуспідального клапана

2299. Підсилення (акцент) II тону над аортою зустрічається при:

A. Недостатності клапана аорти

B. Стенозі гирла аорти

C. * Артеріальних гіпертензіях

D. Підвищенні тиску в малому колі кровообігу

E. Артеріальних гіпотоніях

2300 Наведені твердження є вірними для відкритої артеріальної протоки, окрім?

A. При цій ваді спостерігається гіпертрофія лівого шлуночка, а при високій легеневій гіпертензії - гіпертрофія обох шлуночків

B. * Скидання крові через протік стає венозно-артеріальним внаслідок розвитку гіпертрофії правого шлуночка

C. Вислуховується систоло-діастолічний шум у II міжребер'ї справа і зліва від груднини, акцент ІІ тону в ІІ міжребер'ї зліва від груднини

D. При розвитку вираженої легеневої гіпертензії та венозно-артеріального скидання діастолічний шум зникає, зменшується систолічний шум

E. При відкритому артеріальному протоці без вираженої легеневої гіпертензії рентгенологічно визначається збільшення лівих шлуночка і передсердя, вибухання стовбура легеневої артерії

2301. Які з наведених тверджень є вірними для коарктації аорти?

A. * Характерними ознаками є частий головний біль, відчуття пульсації в голові і шиї, порушення зору

B. Спостерігається зниження АТ на верхніх кінцівках та підвищення АТ на нижніх

C. Визначається гіпертрофія обох шлуночків

D. Вислуховується систолічний шум над правою дужкою та на судинах шиї, акцент II тону в II міжребер'ї зліва

E. Вислуховується тон Траубе над стегновою артерією

2302. Які з наведених тверджень є вірними для коарктації аорти?

A. Характерними ознаками є головний біль, порушення зору, часті обмороки

B. * Спостерігається підвищення АТ на верхніх кінцівках та зниження АТ на нижніх

C. Визначається гіпертрофія обох шлуночків

D. Вислуховується систолічний шум над правою дужкою та на судинах шиї, акцент II тону в II міжребер'ї зліва

E. Вислуховується тон Траубе над стегновою артерією

2303. Акцент II тону на легеневій артерії зустрічається при:

A. Стенозі гирла аорти

B. * Стенозі мітрального отвору

C. Недостатності трикуспідального клапана

D. Тетраді Фалло

2304. "Хлопаючий" I тон над верхівкою серця зустрічається при:

A. Недостатності мітрального клапана

B. Стенозі гирла аорти

C. Недостатності клапана аорти

D. * Стенозі мітрального отвору

2305. "Металевий" відтінок II тону в другому міжреберному проміжку справа від груднини зустрічається при:

A. Недостатності аортального клапана

B. Стенозі гирла аорти ревматичного походження

C. * Склерозі півмісячних стулок клапана аорти (при їх атеросклеротичному ураженні)

D. Гіпертрофії лівого шлуночка

E. Гіпертонічній хворобі

2306. Тон відкриття мітрального клапана вислуховується при:

A. Недостатності мітрального клапана

B. * Стенозі лівого передсердно-шлуночкового отвору

C. Мітралізації аортальних вад

D. Перфорації мітрального клапана при інфекційному ендокардиті

E. Відкладанні солей кальцію на мітральному клапані

2307. Підсилення систолічного шуму при недостатності мітрального клапана відбувається при

A. * При підсиленні скорочувальної функції міокарда під впливом лікування

B. При подальшому розширенні мітрального отвору

C. При появі миготливої аритмії

D. При наявності екстрасистолії

E. Жодне з переліченого не є вірним

2308. При яких вадах серця вислуховується органічний систолічний шум?

A. Стенозі мітрального отвору

B. * Стенозі гирла аорти

C. Недостатності клапана аорти

D. Відносній недостатності тристулкового клапана

E. Стенозі лівого передсердно-шлуночкового отвору

2309. При якій ваді серця вислуховується органічний діастолічний шум?

A. * Стенозі лівого передсердно-шлуночкового отвору

B. Стенозі гирла аорти

C. Стенозі гирла легеневого стовбура

D. Недостатності мітрального клапана

E. Недостатності клапанів легеневої артерії при високій легеневій гіпертензії

2310. Місцем, де найкраще вислуховується систолічний органічний шум при стенозі гирла аорти, є:

A. Верхівка серця

B. Точка Боткіна-Ерба

C. * Друге міжребер'я справа біля краю груднини

D. Друге міжребер'я зліва біля краю груднини

E. Посередині груднини на рівні прикріплення до неї реберних хрящів третіх ребер

2311. На якому виді гемодинамічних змінах базуються скарги хворих на кашель, задуху, кровохаркання при стенозі лівого передсердно-шлуночкового отвору?

A. Зниження артеріального тиску

B. * Підвищення тиску в малому колі кровообігу

C. Шунтування з малого кола кровобігу в великий

D. Збільшення лівого передсердя та здавлення органів межистіння

E. Зменшення викиду крові з лівого шлуночка

2312. Які зміни на ЕхоКГ є характерними для стеноза лівого передсердно-шлуночкового отвору?

A. М-подібний рух стулок мітрального клапана в діастолу

B. Систолічний рух уперед передньої стулки мітрального клапана

C. Дилатація правого передсердя

D. Дилатація лівого шлуночка

E. * Паралельний односпрямований рух стулок мітрального клапана в діастолу

2313. Який вид аритмії є найбільш характерним для стенозу лівого передсердно-шлуночкового отвору?

A. Неповна атріовентрикулярна блокада

B. Повна атріовентрикулярна блокада

C. Екстрасистолічна аритмія

D. * Миготлива аритмія

E. Синусова брадикарія

2314. Наведені дані аускультації серця при недостатності мітрального клапана вірні, окрім?

A. * Підсилений, хлопаючий I тон

B. Ослаблений I тон

C. Розщеплення II тону в II міжребер'ї зліва від груднини

D. Акцент II тону в II міжребер'ї зліва від груднини

E. Систолічний шум над верхівкою серця

2315. Вкажіть дані аускультації серця при недостатності півмісяцевих стулок клапану аорти?

A. Підсилення II тону у II міжребер'ї справа від груднини

B. Підсилення I тону над верхівкою серця

C. * Ослаблення II тону у II міжребер'ї справа від груднини

D. Систолічний шум над верхівкою серця

E. Грубий систолічний шум у II міжребер'ї справа від груднини

2316. Які будуть дані аускультації серця при недостатності півмісяцевих стулок клапану аорти?

A. Підсилення II тону у II міжребер'ї справа від груднини

B. Підсилення I тону над верхівкою серця

C. Систолічний шум над верхівкою серця

D. * М'який діастолічний шум у II міжребер'ї справа від груднини

E. Грубий систолічний шум у II міжребер'ї справа від груднини

2317. Вкажіть дані аускультації серця при ревматичному стенозі гирла аорти?

A. Підсилення II тону в II міжребер'ї справа від груднини

B. * Ослаблення II тону в II міжребер'ї справа від груднини

C. Подвійний тон Траубе на стегневій артерії

D. Систолічний шум над верхівкою серця

E. М'який діастолічний шум у II міжребер'ї справа від груднини

2318. Вкажіть дані аускультації серця при ревматичному стенозі гирла аорти?

A. Підсилення II тону в II міжребер'ї справа від груднини

B. Систолічний шум над верхівкою серця

C. Подвійний тон Траубе на стегневій артерії

D. * Грубий систолічний шум у II міжребер'ї справа від груднини

E. М'який діастолічний шум у II міжребер'ї справа від груднини

2319. Назвіть основні скарги при хронічному застої крові у печінці:

A. Зниження апетиту, нудота, блювання

B. Зміна смаку, тупий біль у надчерев'ї, що носить оперізуючий характер

C. Переймоподібний біль у правому підребер'ї, лихоманка після їжі

D. * Тупий біль, відчуття важкості у правому підребер'ї, відчуття переповнення в животі, підсилення задухи після прийому їжі

E. Постійний гострий біль у правому підребер'ї, нудота, блювання, схуднення, відмова від м'ясної їжі

2320. Яка клапанна вада серця найчастіше викликається інфарктом міокарда?

A. Стеноз гирла аорти

B. Недостатність півмісячних стулок аортального клапана

C. * Недостатність мітрального клапана

D. Мітральний стеноз

E. Стеноз гирла легеневого стовбура

2321 Який з показників гемодинаміки має основне значення в діагностиці мітрального стенозу?

A. Тиск в легеневій артерії

B. Тиск в правому передсерді

C. Тиск в правому шлуночку

D. Тиск в лівому передсерді

E. * Градієнт тиску між лівим передсердям і діастолічним тиском в лівому шлуночку

2322 Назвіть ЕКГ-ознаку гіпертрофії правого передсердя:

A. Двогорбий поширений зубець Р у I-II стандартних та aVL - відведеннях

B. * Високий гострокінцевий зубець Р у II-III стандартних та aVF - відведеннях

C. Негативний зубець Р у II і III відведеннях

D. Високий гострокінцевий зубець Р у відведеннях V 5-6

E. Негативний зубець Р у відведенні aVR

2323 Назвіть ЕКГ-ознаку гіпертрофії лівого передсердя :

A. * Двогорбий поширений зубець Р у I-II стандартних та aVL - відведеннях

B. Високий гострокінцевий зубець Р у II-III стандартних та aVF - відведеннях

C. Негативний зубець Р у II-III відведеннях

D. Високий гострокінцевий зубець Р в V 1-2

E. Негативний зубець Р в aVR

2324 Назвіть ЕКГ-ознаки гіпертрофії правого шлуночка:

A. Глибокий зубець S у V1-V2-відведеннях, високий R у V5-V6-відведеннях

B. * Збільшення амплітуди R у V1-V2-відведеннях, амплітуди S у V5-V6-відведеннях

C. Глибокий зубець S у V1-V2-відведеннях і негативний зубець Т у V5-V6-відведеннях

D. Високий зубець R у aVL і глибокий зубець S у III стандартному та aVF-відведеннях

E. Жодне з переліченого не є вірним

2325 Назвіть ЕКГ-ознаки гіпертрофії лівого шлуночка:

A. * Глибокий зубець S у V1-V2, високий R у V5-V6-відведеннях

B. Високий зубець R у V1-V2, глибокий S у V5-V6-відведеннях

C. "М-подібний" шлуночковий комплекс у V1-V2- відведеннях

D. Глибокий зубець S в I стандартному, aVL- відведеннях і високий R у III, aVF-відведеннях

E. Жодне з переліченого не є вірним

2326 Для стеноза лівого передсердно-шлуночкового отвору є характерним :

A. Рефлекс Ейлера-Ліллєстранда

B. Гіпертрофія лівого шлуночка

C. * Підвищення тиску в лівому передсерді

D. Підвищення кінцево-діастолічного тиску в лівому шлуночку

E. Усе перелічене вірно

2327 Вкажіть, яке з ускладнень є найбільш характерним для стеноза лівого передсердно-шлуночкового отвору?

A. * Набряк легень

B. Синдром Ейзенменгера

C. Геморагічний інсульт

D. Тромбоз лівого шлуночка

E. Розрив хорди мітрального клапана з розвитком гострої мітральної недостатності

2328 Вкажіть найточніший метод визначення ступеня вираженості стеноза лівого передсердно-шлуночкового отвору:

A. * Катетеризація серця

E. Рентгенографія грудної клітки в двох проекціях з контрастуванням стравоходу

2329 Вкажіть найбільш надійну диференційно-діагностичною ознакою шуму органічної мітральної недостатності, на відміну від "невинного" систолічного шуму:

A. * Збільшення лівого шлуночка та згладжена талія серця

B. Підсилення шуму на вдосі

C. Ослаблення I тону

D. Наявність III тону

E. Епіцентр шуму над верхівкою

2340 Для мітральної недостатності характерно:

A. Форма серця, що подібна до кулі на рентгенограмі

B. Градієнт діастолічного тиску на мітральному клапані

C. * Дилатація лівого шлуночка і лівого передсердя на ЕхоКГ

D. П-подібний та паралельний рух стулок мітрального клапана при ЕхоКГ

E. Тиск в легеневій артерії досягає 80-100 мм рт.ст.

2341 Яка з наведених аускультативних ознак характерна для недостатності трьохстулкового клапана, на відміну від мітральної недостатності?

A. * Систолічний шум підсилюється на вдосі

B. Діастолічний шум

C. Шум, пов'язаний з I тоном

D. Шум посилюється при проведенні проби Вальсальви

E. Жодне з переліченого не є вірним

2342 Вкажіть найбільш характерну ЕКГ - ознаку органічної недостатності мітрального клапана

A. Ознаки гіпертрофії правого шлуночка і лівого передсердя

B. * Ознаки гіпертрофії лівого шлуночка і лівого передсердя

C. Ознаки гіпертрофії правого шлуночка і правого передсердя

D. Блокада правої ніжки пучка Гіса

E. Блокада лівої ніжки пучка Гіса

2343 Що з наведеного найбільш характерно для стенозу гирла аорти?

A. Шум Грехема-Стилла

B. Часте кровохаркання

C. Псевдокапілярний пульс

D. Рум'янець щок із ціанотичним відтінком

E. * Систолічне тремтіння у II міжребер'ї справа

2344 Яка з наведених клінічних ознак найбільш характерна для стенозу гирла аорти?

A. Швидкий та частий пульс

B. * Малий та повільний пульс

C. Псевдокапілярний пульс

D. Позитивний венний пульс

E. Пульс, що відрізняється на обох руках

2345 Яке з наведених ускладнень найбільш характерно для вираженого стенозу гирла аорти?

A. Легенева артеріальна гіпертензія

B. Рецидивуючі тромбоемболії

C. Геморагічний інсульт

D. * Коронарна недостатність

E. Блокада лівої ніжки пучка Гіса

2346 При рентгенографії грудної клітки для стенозу гирла аорти в стадії компенсації характерно:

A. Талія серця згладжена

B. Збільшення дуги легеневої артерії

C. Збільшення лівого шлуночка

E. Відхилення контрастованого стравоходу в боковій проекції за дугою малого радіуса

2347 Диференційно-діагностиччною ознакою шуму ревматичного стенозу гирла аорти, на відміну від "невинного" систолічного шуму, є:

A. * Ослаблення II тону в II міжребер'ї справа

B. Розщеплення II тону на вдосі

C. Посилення шуму на вдосі

D. Зв'язок шуму з І тоном

E. Усе перелічене вірно

2348 Вкажіть найбільш точний метод визначення вираженості стеноза гирла аорти:

A. Рентгенографія органів грудної клітки

B. * Зондування порожнин серця

2349 Що з наведеного характерно для недостатності аортального клапана?

A. Різко виражена концентрична гіпертрофія міокарда

B. Градієнт діастолічного тиску на аортальному клапані

C. Градієнт систолічного тиску на аортальному клапані

D. Ранній розвиток рефлексу Кітаєва та легеневої артеріальної гіпертензії

E. * Ранній розвиток ішемії міокарда при незмінених коронарних артеріях

2350 Що з наведеного найбільш характерно для аортальної недостатності?

A. Систолічне тремтіння у II міжребер'ї справа

B. * Верхівковий поштовх розширений та зміщений вліво і донизу

C. Гіперемія щок з ціанотичним відтінком

D. Пульсація під мечоподібним відростком

E. Часті кровохаркання

2351 При рентгенографії грудної клітки для аортальної недостатності найбільш характерно:

A. Форма тіні серця, що подібна до кулі

B. Вибухання стовбура легеневої артерії

C. Серце у формі "дерев'яного черевичка"

D. * Збільшення дуги лівого шлуночка

E. Усе перелічене вірно

2352 Для якого з наведених захворювань є характерним пресистолічний шум?

A. Аортальна недостатність

B. Кальциноз аортального клапана

C. * Стеноз трьохстулкового клапана

D. Недостатність стулок клапана легеневого стовбура

E. Розшаровуюча аневризма догірньої аорти

2353 Фізіологічне розщеплення II тону виникає:

A. * В кінці вдиху

B. В кінці видиху

C. При пробі Вальсальви

D. При переході з горизонтального положення у вертикальне

2354 Посилення систолічного шуму на вдосі характерно для:

A. * Недостатності трьохстулкового клапана

B. Мітральної недостатності

C. Стеноза гирла аорти

D. Стеноза гирла легеневої артерії

2355 Вкажіть найбільш часту причину формування мітрального стеноза:

C. Інфекційний ендокардит

D. * Ревматичний ендокардит

E. Дифузні захворювання сполучної тканини

2356 Вкажіть особливості гемодинаміки при недостатності мітрального клапана:

A. Перенавантаження тиском лівих відділів серця

B. Перенавантаження тиском правих відділів серця

C. * Перенавантаження об'ємом лівих відділів серця

D. Перенавантаження об'ємом правих відділів серця

E. Усе перелічене вірно

2357 Куди проводиться систолічний шум при недостатності мітрального клапана?

A. В ліву піддужкову ділянку

B. * В ліву пахвинну ділянку

C. В ліву підлопаткову ділянку

D. На судини шиї

E. В ліву пахову ділянку

2358 Для лускіту відкриття мітрального клапана хаарктерним є:

A. Зникнення при миготливій аритмії

B. Краще всього вислуховується в II міжребер'ї зліва

C. Реєструється через 0.12-0.16 сек після I тону

D. Визначається часто при пролапсі митрального клапана

E. * Може зникати при повному обвапненні стулок клапана

2359 Чим відрізняється систолічний шум вигнання від систолічного шуму регургітації?

A. Зливається з першим тоном

B. Виникає в останню третину систоли

C. Супроводжється ІІІ тоном

D. * Виникає через невеликий інтервал після І тону і має ромбподібну форму на ФКГ

E. Виникає через невеликий інтервал після ІІ тону і має ромбподібну форму на ФКГ

2360 Систолічний шум вигнання при аускультації сприймається, як:

A. Пансистолічний шум

B. Ранній систолічний шум (починається одразу після І тону)

C. * Середньосистолічний шум

D. Пізній систолічний шум

E. Жодне з переліченого не вірно

2361 На верхівці серця вислуховується діастолічний шум, який починається через невеликий інтервал після ІІ тону, інтенсивність якого поступово зменшується. Шум займає всю діастолу, нікуди не проводиться, має пресистолічне підсилення. Ця аускультативна картина свідчить про наявність :

A. * Мітрального стенозу

B. Недостатності мітрального клапану

C. Аортального стенозу

D. Недостатності півісячних стулок клапану аорти

E. Недостатності трьостулкового клапану

2362 На рівні нижньої третини груднини вислуховується систолічний шум, інтесивність якого поступово зменшується, прово диться вправо і вверх по грудній клітці. Шум підсилюється на вдосі. Це свідчить про наявність:

A. Мітрального стенозу

B. Недостатності мітрального клапану

C. Аортального клапану

D. Недостатності півмісячних стулок клапану аорти

E. * Недостатності трьостулкового клапану

2363 На верхівці серця вислуховується систолічний шум, інтенсивність якого поступово зменшується, займає 2/3 систоли і проводиться в ліву пахвинну ямку. Це свідчить про наявність:

A. Мітрального стенозу

B. * Недостатності мітрального клапану

C. Аортального стенозу

D. Недостатності півмісячних стулок клапану аорти

E. Недостатності трьостулкового клапану

2364 В ІІ міжребер'ї, справа від груднини вислуховується діастолічний шум, інтесивність якого поступово зменшується, починається одразу після ІІ тону, займає 2/3 діастоли. Шум проводиться в т. Боткіна і на верхівку серця. Це свідчить про наявність:

A. Мітрального стенозу

B. Недостатності мітрального клапану

C. Аортального стенози

D. * Недостатності півмісячних стулок клапану аорти

E. Недостатності трьостулкового клапану

2365 Поштовх гіпертрофованого правого шлуночка визначається:

A. Справа від груднини

B. * Зліва біля нижнього краю груднини

C. В ІІІ міжребер'ї зліва від груднини

D. Під правою реберною дугою

E. В епігастральній ділянці

2366 Швидкий пульс з підвищенним наповненням при пальпації сонних артерій є характерним для:

A. Аортального стенозу

B. * Аортальної недостатності

C. Мітрального стенозу

D. Мітральної недостатності

E. Гострої серцевої недостатності

2367 Наявність уповільненого пульсу із зниженням наповнення, яке визначається при пальпації сонних артерій, є ознакою:


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...