Клінічні рекомендації з лікування пневмоній Zdravnicya.ru

Головна » Лікування пневмонії » Клінічні рекомендації з лікування пневмоній
Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...

Клінічні рекомендації з лікування пневмоній

Клінічні рекомендації з діагностики та лікування пневмонії

За даними ВООЗ, пневмонія займає 4-е місце в структурі причин смертності, в зв'язку з цим підвищення якості надання допомоги хворим з позалікарняної пневмонією (ВП) є одним з основних завдань різних організацій.

За даними ВООЗ, пневмонія займає 4-е місце в структурі причин смертності, в зв'язку з цим підвищення якості надання допомоги хворим з позалікарняної пневмонією (ВП) є одним з основних завдань різних організацій.
У 2003 р в Росії вийшло в світ перше видання з гласітельних Національних рекомендацій з ведення дорослих пацієнтів із СП, підготовлене експертами Російського респіраторного товариства, межр гио нальної асоціації з клінічної мікробіології та антимікробної хіміотерапії (МАКМАХ) і Альянсу клінічних хіміотерапевтів і мікробіологів. Однак в силу стрімко мінливих уявлень про ВП (поглиблення і розширення сучасних даних про епідеміології респіраторних інфекцій, резистентності патогенів, поява нових методів діагностики і ін.) Необхідно регулярно переглядати та оновлювати цей документ. У 2006 р було опубліковано друге з дан ня Російських рекомендацій.
Вітчизняні рекомендації є результатом узгодженого думки експертів, виробленого на підставі ретельного аналізу всіх опублікованих за останні 10 років досліджень в цій області у вітчизняній і зарубіжній літературі, включаючи численні зарубіжні рекомендації по веденню дорослих пацієнтів з ВП - рекомендації Британського торакального суспільства (BTS, 2001, 2004 ), Европей ського респіраторного товариства (ERS, 1998, 2005), Американського товариства інфекційних хвороб (IDSA, 2000, 2003), Американського торакального суспільства (ATS, 2001), Канад кого суспільства інфекційних хвороб / Канад ського торакального суспільства (CIDS / CTS, 2000), Центрів з контролю і профілактиці захворювань США (CDC, 2001). З огляду на виниклі розбіжності в інструкціях, в 2007 р IDSA і ATS розробили єдине керівництво з лікування пневмонії.
Такі важливі проблеми як ВП у пацієнтів з тяжкими дефектами імунітету (ВІЛ-інфекція, онкологічні захворювання, стану після трансплантації органів, кісткового мозку, стовбурових клітин), які тривалий час (
 • 30 днів) отримують високі дози кортикостероїдів, залишилися за рамками, так як вимагають окремого обговорення.
  Епідеміологія
  Згідно з офіційною статистикою в Росії в 1999 р серед осіб у віці
 • 18 років було зареєстровано 440 049 випадків захворювання ВП (3,9%). У 2003 р в усіх вікових групах показник захворюваності склав 4,1%. Очевидно, однак, що ці цифри не відображають справжньої захворюваності ВП в Росії, яка згідно з розрахунками сягає 14-15%, а загальне число хворих щорічно перевищує 1,5 млн. Чоловік. Але навіть ці цифри не є остаточними, оскільки у окремих категорій обстежуваних показник захворюваності ВП виявляється істотно вище [1].
  Так, в США щорічно діагностуються 5-6 млн. Випадків ВП, з яких понад 1 млн. Вимагають госпіталізації. Щорічно реєструється 915 900 випадків ВП у дорослих
 • 65 років. За даними консенсусних рекомендацій, в США ВП разом з грипом займають сьоме місце серед провідних причин смертності. З числа госпіталізованих з приводу ВП пацієнтів помирають більше 60 тис. Чоловік [1].
  За даними Міністерства охорони здоров'я Росії, в 2003 р в нашій країні від пневмонії померли 44 438 людини, що складає 31 випадок на 100 тис. Населення [1].
  З тих пір як пеніцилін став широко доступний, незважаючи на прогрес антимікробної терапії, рівень смертності від пневмонії істотно не зменшився.
  Застосування рекомендацій
  Рекомендації були класифіковані з позицій доказової медицини. Даний підхід виглядає строго обґрунтованим для розробки алгоритму з діагностики і обстеження пацієнтів із СП. Однак що стосується антибактеріальної терапії, 100% - е дотримання рекомендацій неможливо. Застосування рекомендацій обмежена у пацієнтів, що знаходяться в термінальній стадії супутніх захворювань, різними даними локальної резистентності патогенів. В першу чергу рекомендації по вибору антибактеріальної терапії повинні грунтуватися на думці експертів, з урахуванням даних локального мікробіологічного моніторингу. Крім того, тільки кілька рекомендацій мають високий рівень доказів, інші потребують подальших дослідженнях (табл. 1).
  Локально адаптовані рекомендації повинні застосовуватися для того, щоб істотно поліпшити процес лікування пацієнта і клінічний результат захворювання (рівень I доказів).
  За даними декількох досліджень, після запровадження рекомендацій було виявлено зниження смертності на 45%, а частка неефективності терапії зменшилася на 35-40%. Введення рекомендацій сприяло також зниження кількості необгрунтованих госпіталізацій, зменшення тривалості госпіталізації і тривалості в / в антибактеріальної терапії [2].
  Дотримання рекомендацій сприяє підвищенню ефективності лікування і сприятливого результату захворювання, а також зменшує ризик прийняття помилкових рішень при веденні хворих ВП [2].
  Рекомендації по ВП повинні враховувати всі етапи лікування (рівень III доказів).
  Виходячи з елементів, зазначених в таблиці 2, поліпшення клінічного результату безпосередньо пов'язано зі своєчасною і адекватною емпіричної антибиотикотерапией. Отже, ніякі діагностичні дослідження не повинні бути причиною затримки початку антибактеріальної терапії [2-4].
  Незважаючи на те, що локальні рекомендації не повинні включати в себе всі вищевказані елементи, слід розглядати логічну послідовність елементів.
  Розробка локальних рекомендацій повинна бути спрямована на поліпшення як загальних, так і окремих результатів.
  Клінічні результати лікування повинні оцінюватися, щоб визначити ефективність локальних рекомендацій. Параметри, які можуть бути використані для оцінки ефективності рекомендацій по ВП в рамках організації, вказані в таблиці 3 [2].
  Вибір місця лікування
  Первинна оцінка тяжкості стану пацієнтів із СП визначає тактику подальшого ведення, діагностики та лікування.
  Відповідно до сучасними підходами до ведення дорослих пацієнтів із СП значне їх число може лікуватися вдома. У зв'язку з цим особливого значення набуває визначення показань для госпіталізації. Відомий ряд клініко-лабораторних шкал, які на підставі оцінки ступеня тяжкості ВП і / або прогнозу дають рекомендації щодо вибору місця лікування [2-4]. Найбільшого поширення в світі отримала шкала PORT (Pneumonia Outcomes Research Team), що припускає визначення 20 клінічних та лабораторних параметрів, на підставі яких встановлюється так званий індекс тяжкості пневмонії (PSI - pneumonia severity index), прогнозується ризик летального результату і даються рекомендації по вибору місця лікування. Однак для визначення PSI необхідно дослідження цілого ряду біохімічних параметрів, включаючи сечовину, натрій, глюкозу, гематокрит, pH артеріальної крові, що недоступно в амбула тор но-поліклінічних установ і більшості стаціонарів РФ [1].
  В даний час найбільш практично прийнятним є визначення ступеня тяжкості ВП за шкалою CURB-65 (confusion - порушення свідомості, urea - азот сечовини 7 ммоль / л, respiratory rate - частота дихання
 • 30 / хв, low blood pressure - низький артеріальний тиск, age
 • HTTP Status 404 - / files / upload / OIV / D_zdr /% 25D0% 259A% 25D0% 25BB% 25D0% 25B8% 25D0% 25BD% 25D0% 25B8% 25D1% 2587% 25D0% 25B5% 25D1% 2581% 25D0% 25BA% 25D0% 25B8% 25D0% 25B5% 2520% 25D1% 2580% 25D0% 25B5% 25D0% 25BA% 25D0% 25BE% 25D0% 25BC% 25D0% 25B5% 25D0% 25BD% 25D0% 25B4% 25D0% 25B0% 25D1% 2586% 25D0% 25B8% 25D0% 25B8% 2520 (% 25D0% 25BF% 25D1% 2580% 25D0% 25BE% 25D1% 2582% 25D0% 25BE% 25D0% 25BA% 25D0% 25BE% 25D0% 25BB)% 2520% 25D0% 25BF% 25D0% 25BE% 2520% 25D0% 25BE% 25D0% 25BA% 25D0% 25B0% 25D0% 25B7% 25D0% 25B0% 25D0% 25BD% 25D0% 25B8% 25D1% 258E% 2520% 25D1% 2581% 25D0% 25BA% 25D0% 25BE% 25D1% 2580% 25D0% 25BE% 25D0% 25B9% 2520% 25D0% 25BC% 25D0% 25B5% 25D0% 25B4% 25D0% 25B8% 25D1% 2586% 25D0% 25B8% 25D0% 25BD% 25D1% 2581% 25D0% 25BA% 25D0% 25BE% 25D0% 25B9% 2520% 25D0% 25BF% 25D0% 25BE% 25D0% 25BC% 25D0% 25BE% 25D1% 2589% 25D0% 25B8% 2520% 25D0% 25BF% 25D1% 2580% 25D0% 25B8% 2520% 25D0% 25B2% 25D0% 25BD% 25D0% 25B5% 25D0% 25B1% 25D0% 25BE% 25D0% 25BB% 25D1% 258C% 25D0% 25BD% 25D0% 25B8% 25D1% 2587% 25D0% 25BD% 25D0% 25BE% 25D0% 25B9% 2520% 25D0% 25BF% 25D0% 25BD% 25D0% 25B5% 25D0% 25B2% 25D0% 25BC% 25D0% 25BE% 25D0% 25BD% 25D0% 25B8% 25D0% 25B8.docx

  Type Status report

  Description The requested resource (/ files / upload / OIV / D_zdr /% 25D0% 259A% 25D0% 25BB% 25D0% 25B8% 25D0% 25BD% 25D0% 25B8% 25D1% 2587% 25D0% 25B5% 25D1% 2581% 25D0% 25BA % 25D0% 25B8% 25D0% 25B5% 2520% 25D1% 2580% 25D0% 25B5% 25D0% 25BA% 25D0% 25BE% 25D0% 25BC% 25D0% 25B5% 25D0% 25BD% 25D0% 25B4% 25D0% 25B0% 25D1% 2586 % 25D0% 25B8% 25D0% 25B8% 2520 (% 25D0% 25BF% 25D1% 2580% 25D0% 25BE% 25D1% 2582% 25D0% 25BE% 25D0% 25BA% 25D0% 25BE% 25D0% 25BB)% 2520% 25D0% 25BF % 25D0% 25BE% 2520% 25D0% 25BE% 25D0% 25BA% 25D0% 25B0% 25D0% 25B7% 25D0% 25B0% 25D0% 25BD% 25D0% 25B8% 25D1% 258E% 2520% 25D1% +2581% 25D0% 25BA% 25D0 % 25BE% 25D1% 2580% 25D0% 25BE% 25D0% 25B9% 2520% 25D0% 25BC% 25D0% 25B5% 25D0% 25B4% 25D0% 25B8% 25D1% 2586% 25D0% 25B8% 25D0% 25BD% 25D1% 2581% 25D0 % 25BA% 25D0% 25BE% 25D0% 25B9% 2520% 25D0% 25BF% 25D0% 25BE% 25D0% 25BC% 25D0% 25BE% 25D1% 2589% 25D0% 25B8% 2520% 25D0% 25BF% 25D1% 2580% 25D0% 25B8 % 2520% 25D0% 25B2% 25D0% 25BD% 25D0% 25B5% 25D0% 25B1% 25D0% 25BE% 25D0% 25BB% 25D1% 258C% 25D0% 25BD% 25D0% 25B8% 25D1% 2587% 25D0% 25BD% 25D0% 25BE % 25D0% 25B9% 2520% 25D0% 25BF% 25D0% 25BD% 25D0% 25B5% 25D0% 25B2% 25D0% 25BC% 25D0% 25BE% 25D0% 25BD% 25D0% 25B8% 25D0% 25 B8.docx) is not available.

  Apache Tomcat / 6.0.35

  Головна raquo Новини raquo Рекомендації педіатрів по застуді та ін.

  Рекомендації педіатрів по застуді та ін.

  МОЗ вивісив на своєму сайті Клінічні рекомендації з діагностики та лікування гострих респіраторних захворювань (ГРЗ); лікуванню пневмонії у дітей. розробити й подати рекомендовані Союзом педіатрів Росії та Асоціацією медичних товариств за якістю (http: // www. rosminzdrav. ru / documents / 8021-klinicheskie-rekomendatsii-po-diagnostike-i-lecheniyu-ostryh-respiratornyh-zabolevaniy-orz-lecheniyu-pnevmonii - u-detey) За інших обставин поява такого документа слід було б вітати і аналізувати його зміст. Однак, виникає ряд питань:

  1) Це один з обіцяних Міністерством охорони здоров'я протоколів ведення хворих? Якщо так, то чому він не називається протоколом?

  2) Документ не сильно збігається за змістом з відповідними требвоаніямі стандартів. Як з цим бути?

  3) У документі наведено безліч рекомнедацій, в основному цілком правдоподібних, але немає вказівок на анучную обгрунтованість їх. МОЗ клявся Оксфордської класифікацією доказовості. Де вона?

  Якщо звернутися до змісту документа, то відразу впадає в очі ряд положень, порівняльними дослідженнями не обгрунтованих:

  Прокальцитонін (ПКТ). Інструкції розглядають як предиктор бактеріальної інфекції рівні ПКТ 0,5 нг / мл. Досвід показує, що цю межу слід підвищити до 2 нг / мл, оскільки значення 0,5-2 нг / мл зустрічаються у 20% дітей з ГРВІ. Іншими словами, укладачі не знають, що в порівняльних випробуваннях корисність лікування по ПКТ не була доведена. Вони орієнтуються на інструкцію (ймовірно, інструкцію виробника препарату) і поправляють її з досвіду.

  Розділ лікарської терапії ГРВІ та граііпа описаний так, що це треба навести повністю:

  При ГРВІ іноді рекомендуються інтерферон і інтерфероногени: є спостереження, що вони скорочують тривалість лихоманки на 1 день, проте надійних доказів ефективності цих засобів немає.

  Інтерферон a-2b - свічки - Віферон - 150 000 МО 2 рази на добу протягом 5 днів.

  Інтерферон a-2 - мазь Віферон - 1 г / сут (40 000 Од / добу) на 3 аплікації на слизову носа 5 днів [44].

  Арбідол всередину: 2-6 років -0,05, 6-12 років - 0,1, 12 років -0,2 г 4 рази на день 3-5 днів.

  Тилорон (Аміксин) всередину: 60 мг / сут в 1,2,4 і 6-й дні лікування - діти старше 7 років.

  Профілактика. Щорічна вакцинація проти грипу з віку 6 місяців. У часто хворіють на ГРВІ дітей застосування бактеріальних лізатів (вакцин) скорочує захворюваність..

  НІ ДЛЯ ОДНОГО з наведених втручань немає доказів, отриманих в порівняльних випробуваннях.

  Подальше читання безглуздо.

  Наведений текст - ганьба не тільки для мінохоронздоров'я і редактора А. Баранова, але і для тих, хто підписався під ним Союзу педіатрів і АСМОК.

  Оскільки мінохоронздоров'я нерідко свої ганебні твори знімає з сайту, викладають текст тут же


 • Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

  Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

  Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

  Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

  Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...