Цитогенетическое дослідження каріотип периферична кров 1 людину Zdravnicya.ru

Головна » Лікування хвороб крові » Цитогенетическое дослідження каріотип периферична кров 1 людину
Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...

Цитогенетическое дослідження каріотип периферична кров 1 людину

“затверджую”

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

1 лютого 2012 р.

фахового вступного випробування

зі спеціальності 6.040102 «Біологія»

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

формування знань про принципи функціонування і структуру біологічних систем, їх онто- і філогенез, взаємозв'язки між біологічними системами, оточуючим середовищем; оволодіння методологією наукового пізнання;

розвиток умінь встановлювати гармонійні стосунки з природою на основі поваги до життя як найвищої цінності і всього живого як унікальної частини біосфери;

мотивація здорового способу життя, що включає: дати поняття про здоров'я, форми і методи його формування, збереження і зміцнення, показати значення складових здоров'я;

формування умінь застосовувати теоретичні знання з метою професійного самовизначення у прикладних сферах людської діяльності (медицина, агропромисловий комплекс, промисловість, біотехнологія, фармакологія, психологія, педагогіка тощо);

розвиток розумових здібностей та якостей особистості (пізнавального інтересу, спостережливості, уяви, уваги, пам'яті, теоретичного стилю мислення), прагнення до самоосвіти, самопізнання, самовдосконалення, самооцінки, самореалізації у різних видах діяльності;

оволодіння технологією прийняття рішень, вільного вибору і дій у сферах життя, де перекриваються проблеми людини як живої істоти, суспільства і навколишнього середовища;

становлення наукового світогляду; формування емоційно-ціннісного ставлення до природи, до себе, до людей, до загальнолюдських духовних цінностей.

Навчальний матеріал, беручи до уваги цілісність і системність живої природи, вибудовується у програмі за лінійно-концентричним принципом і генерується навколо змістових ліній, в основі яких закладені рівні організації живого:

різноманітність органічного світу; еволюція.

методи наукового пізнання.

Провідними змістовими елементами навчального предмета є біологічні ідеї і теоретичні узагальнення, що становлять важливу компоненту загальнолюдської культури: рівні організації живої природи, зв’язок будови і функцій організмів, історичний розвиток органічного світу, різноманітність організмів, екологічні закономірності, цілісність і саморегуляція живих систем, зв’язок живих систем і неживої природи, зв’язок людини і природи. Структурування навчального матеріалу навколо цих біологічних ідей утворює стрижень навчального предмета, що сприяє об’єднанню окремих знань у систему, забезпечує їх інтеграцію і тим самим полегшує розуміння навчального матеріалу, знімає необхідність запам’ятовування великого обсягу знань, сприяє розвитку теоретичного мислення.

Розділ V. Організми і середовище існування

Основи еволюційного вчення

Становлення еволюційних поглядів. Теорії еволюції Ламарка і Дарвіна. Основні положенні синтетичної теорії еволюції : популяція як елементарна одиниця еволюції; елементарні фактори еволюції. Природний добір. Вид, видоутворення. Мікроеволюція. Адаптації як результат еволюційного процесу. Макроеволюційний процес. Сучасні уявлення про фактори еволюції: синтез екології та еволюційних поглядів.

Історичний розвиток і різноманітність органічного світу

Система органічного світу як відображення його історичного розвитку. Гіпотези виникнення життя на Землі. Еволюція одноклітинних та багатоклітинних організмів. Періодизація еволюційних явищ. Поява основних груп організмів на Землі та формування екосистем.

Біологія (підручник) / Мусієнко М.М., Славний П.С., Балан П.Г. / Генеза, 2007.

Біологія (підручник) / Соболь В.І. / Грамота, 2007.

Біологія (підручник) / Ільченко В.Р., Рибалко Л.М., Півень Т.О. / Довкілля-К, 2007.

Біологія (підручник) / Межжерін С.В., Межжеріна Я.О. / Освіта, 2008.

Біологія (підручник) / Базанова, Павіченко Ю.В., Шатровський О.Г. / Гімназія, 2008.

Біологія (підручник) / Запорожець Н.В., Влащенко С.В. / АН ГРО ПЛЮС, 2008.

Біологія (підручник) / Балан П.Г., Серебряков В.В. / Генеза, 2008.

Біологія (підручник) / Матяш Н.Ю., Шабатура М.Н. / Генеза, 2009.

Біологія (підручник) / Степанюк А.В. та ін. / Підручники і посібники, 2009.

Біологія (підручник) / Страшко С.В. та ін. / Грамота, 2009.

Біологія (підручник) / Базанова Т.І. та ін. / Світ дитинства, 2009.

Біологія (підручник) / Данилова О.В. та ін. / Торсінг, 2006.

Біологія (рівень стандарту, академічний рівень) / Балан П.Г., Вервес Ю.Г., Поліщук В.П. / Генеза, 2010.

Біологія (рівень стандарту, академічний рівень) / Тагліна О.В., / Ранок, 2010.

Біологія (профільний рівень) / Межжерін С.В., Межжеріна Я.О., Коршевнюк Т.В. / Планета книжок, 2010.

Екологія (профільний рівень) / Царик Л.П., Вітенко І.М., Царик П.Л. / Генеза, 2010.

Основи екологічних знань (підручник) / Білявський Г.О. та ін. / Либідь, 2002.

Загальна біологія (підручник) / Кучеренко М.Є. та ін. / Генеза, 2006.

ГУАНИДИНИЛЬНЫЕ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В КАЧЕСТВЕ АГОНИСТОВ АЛЬФА-2 АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ

Статус: по данным на 18.07.2007 - прекратил действие

(21) Регистрационный номер заявки: 99113446/04

(22) Дата подачи заявки: 1997.11.21

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 1997.11.21

(31) Номер конвенционной заявки: 60/032,023

(32) Дата подачи конвенционной заявки: 1996.11.25

(33) Страна приоритета: US

(43) Дата публикации заявки: 2001.04.10

(45) Опубликовано: 2002.12.20

(56) Аналоги изобретения: ЕР 0174714 A1, 19.03.1986. SU 1662350 A3, 07.07.1991. SU 148414 A1, 03.07.1961. МАШКОВСКИЙ М.Д. Лекарственные средства. - М.:Медицина, 1993, т.1, с.299-309. СЕРГЕЕВ П.В. Очерки биохимической фармакологии. - М.: РЦ "Фармедининфо", 1996, с. 188-191.

(71) Имя заявителя: ДЗЕ ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ КОМПАНИ (US)

(72) Имя изобретателя: КАППС Томас Ли (US); БОГДАН Софи Ева (US); ГЕНРИ Рэймонд Тодд (US); ШЕЛДОН Расселл Джеймс (US); СЕЙБЕЛ Вилльям Ли (US); АРЕС Джеффри Джозеф (US)

(73) Имя патентообладателя: ДЗЕ ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ КОМПАНИ (US)

(74) Патентный поверенный: Лебедева Наталья Георгиевна

(85) Дата соответствия ст.22/39 PCT: 1999.06.25

(86) Номер и дата международной или региональной заявки: US 97/20802 (21.11.1997)

(87) Номер и дата международной или региональной публикации: WO 98/23596 (04.06.1998)

(98) Адрес для переписки: 129010, Москва, ул. Б.Спасская, 25, стр.3, ООО "Юридическая фирма Городисский и Партнеры", Н.Г.Лебедевой

B. Теплопродукція перевищує тепловіддачу

C. Теплопродукція нижче| за тепловіддачу

D. Зниження тепловіддачі на фоні незміненої теплопродукції

E. Посилення теплопродукції без зміни тепловіддачі

7. Після|потім| введення|вступ| пірогена| у|в,біля| хворого А. підвищилася температура, шкірні покриви стали блідими, холодними на дотик, з'явився|появився| озноб, збільшилося споживання|вжиток| кисню. Як змінюються процеси терморегуляції в описаному періоді

A. *Знижується тепловіддача

B. Збільшується теплопродукція|

C. Тепловіддача рівна теплопродукції|

D. Знижується теплопродукція|

E. Збільшується теплопродукція|

8. При дії на організм низької температури| підвищується активність механізмів терморегуляції. Які з нижчевказаних| механізмів найбільш ефективно| обмежують| тепловіддачу?

A.*Спазм судин| шкіри

D. Розширення судин| шкіри

E. Посилення потовиділення

9. Чоловік 25 років скаржиться| на загальну| слабкість, озноб, біль у|в,біля| горлі. Об'єктивно: почервоніння в області мигдаликів. Температура тіла 38.6°С|. Які з перелічених клітин є головним| джерелом| ендогенних| пірогенів, що викликають| гарячку| у хворого?|в,біля|

E. Тучні клітини

10. У|в,біля| хворого з пневмонією виникла| гарячка|. Що безпосередньо| спричинює зміну установочної точки температури| в нейронах гіпоталамуса цього| хворого?

A. * Простогландини Е1, Е2

C. Екзотоксин

E. Тромбоцитарний фактор||зріст|

11. У хворого з гарячкою|морозити|, спостерігається блідість|побліднути| шкірних покривів, "гусяча шкіра", озноб, тахікардія. Якій стадії гарячки|пропасниця| відповідає цей стан?

A.* Стадії підйому температури

B. Стадії стояння температури

C. Стадії зниження температури

D. Стадії ремісії

12. Жінка 23 років поступила|вчинити| в стаціонар з діагнозом гостра| пневмонія. Захворіла гостро|, 2 дні назад, коли з'явився| озноб з підвищенням температури| тіла до 39, слабкість, сухий| кашель. Який з перерахованих| медіаторів запалення| має властивості ендогенного| пірогену?

A.* Інтерлейкін 1

B. Тромбоксан| А2

13. У|в,біля| хворого вдень раптово піднялася|підійнялася| температура до 39,5°С і через 6 годин повернулася до норми. На другу добу напад|приступ| повторився і температура досягла 41,5°С, період апірексії наступив|настати| через 8 годин. Який тип температурної кривої?

14. У|в,біля| робітника, який| працював| влітку в|в,біля| щільному костюмі, різко підвищилася температура тіла, з’явилися| задишка|, тахікардія, нудота|, судоми|, втрата| свідомості. Що стало причиною важкого стану робітника?

A. * Зниження тепловіддачі

B. Підвищення теплопродукції

C. Підвищення тепловіддачі

D. Зниження теплопродукції

E. Тепловіддача дорівнює теплопродукції

15. У|в,біля| хворого з|із| інфекційним захворюванням температура тіла через добу підвищувалась до 39,5-40,5°С і трималася на цій висоті близько години, а потім поверталася до початкового|вихідний| рівня. Який тип гарячкової кривої описаний в даному випадку?


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...