Хронічний остеомієліт кісток гомілки фото Zdravnicya.ru

Головна » Лікується в домашніх умовах » Хронічний остеомієліт кісток гомілки фото
Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...

Хронічний остеомієліт кісток гомілки фото

Хронічний остеомієліт кісток гомілки фото

Чичирко Олександр Михайлович. Хронічний остеомієліт довгих кісток у дітей та підлітків: дисертація канд. мед. наук: 14.01.21 / АМН України ; Інститут травматології та ортопедії. - К., 2003.

Аннотация к работе:

Чичирко О. М. Хронічний остеомієліт довгих кісток у дітей та підлітків. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.21 - травматологія та ортопедія. - Інститут травматології та ортопедії АМН України, Київ, 2003.

Дисертація присвячена актуальному питанню оптимізації лікувального процесу та покращення результатів лікування дітей та підлітків, хворих на хронічний остеомієліт довгих кісток. В основу роботи покладено аналіз результатів обстеження та лікування 164 хворих на хронічний травматичний і гематогенний остеомієліт довгих кісток, які перебували в клініці кістково-гнійної хірургії Інституту травматології та ортопедії Академії медичних наук України.

Робота є першою в Україні, в якій на значному клінічному матеріалі розглянуті питання особливостей перебігу кістково-гнійної інфекції та лікування дітей і підлітків, хворих на хронічний остеомієліт довгих кісток. На основі клінічних, рентгенологічних та клініко-лабораторних досліджень встановлені клініко-рентгенологічні особливості перебігу хронічного травматичного і гематогенного остеомієліту у дітей та підлітків; визначені бактеріологічні та серологічні особливості етіології цих форм остеомієліту. На підставі імунологічних досліджень обгрунтовані показання до застосування тимогену для корекції порушень імунного статуса у дітей та підлітків, хворих на хронічний остеомієліт довгих кісток. Визначені найбільш ефективні оперативні втручання та обгрунтована необхідність застосування кісткової аутопластики та білокального методу заміщення дефектів кісток. Удосконалена диференційована система комплексного лікування хворих на хронічний травматичний остеомієліт довгих кісток у дітей та підлітків із застосуванням кістковопластичних оперативних втручань дозволила відновити цілість кісток та ліквідувати активний гнійно-некротичний процес у 97,9 % оперованих дітей.

У дисертаційній роботі визначені особливості клініко-рентгенологічного, мікробіологічного та імунологічного перебігу хронічного травматичного і гематогенного остеомієліту довгих кісток у дітей та підлітків і нове вирішення наукової задачі, що полягає в удосконаленні системи лікування хворих дітей і підлітків з цією патологією, завдяки чому підвищена його ефективність.

Хронічний гематогенний остеомієліт як захворювання спостерігається переважно у дитячому віці (69,1 %), тоді як травматичний, в основному (66 %), - у підлітків. Хронічний травматичний остеомієліт розвинувся як тяжке ускладнення відкритих переломів довгих кісток в 71,2 % та закритих - у 28,8 % пацієнтів внаслідок автошляхових (63,5 %) та побутових (32,7 %) травм.

Хронічний травматичний остеомієліт у дітей і підлітків характеризується більш вираженими, порівняно з гематогенним, місцевими гнійно-некротичними проявами захворювання, особливо при ураженні кісток гомілки, і в 64,1 % випадків перебігає на тлі порушення анатомічної цілісності кістки (гематогенний тільки у 20 %). Кісткові дефекти внаслідок остеомієлітичного процесу та у результаті некректомії, які потребують заміщення, виникають в 51,4 % хворих на травматичний та у 36,3 % - на гематогенний остеомієліт.

Перебіг хронічного травматичного і гематогенного остеомієліту у дітей та підлітків характеризується переважанням мікрофлори у вигляді монокультур із домінуванням золотистого стафілокока (відповідно 60,2 % та 85,2 %). Зі змішаної мікрофлори при травматичному остеомієліті найчастіше виділяються багатокомпонентні мікробні асоціації грамнегативних збудників, тоді як при гематогенному процесі переважають асоціації S. aureus та S. pyogenes із грамнегативними мікроорганізмами.

При хронічному травматичному і гематогенному остеомієліті у дітей та підлітків спостерігається зниження кількості Т-лімфоцитів в 1,5-2 рази на тлі порушення співвідношення регуляторних субпопуляцій Т-клітин і значного (в 2-2,5 рази) зростання рівня ЦІК, що є показанням до призначення імунорегулюючої терапії. При імунокорекції перевагу слід надавати тимічним препаратам, в особливості тимогену, висока клініко-імунологічна ефективність якого при лікуванні хронічного остеомієліту у дітей та підлітків нами встановлена.

При хірургічному лікуванні хворих на хронічний остеомієліт найбільш ефективним є застосування кістковопластичних операцій, частка яких склаладає 51 % серед хворих на травматичний та 15,7 % - нагематогенний остеомієліт, що дозволяє відновити цілість кісток та ліквідувати активний гнійно-некротичний процес у 97,9 % оперованих дітей та підлітків.

Удосконалена диференційована система комплексного лікування хворих на хронічний травматичний остеомієліт довгих кісток дітей та підлітків дає можливість покращити результати лікування та отримати сприятливі результати у 95,8 % випадків у найближчі та в 91,7 % хворих у віддалені строки спостереження.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Особливості оперативного лікування дітей та підлітків, що хворіють на норицевий остеомієліт та їх реабілітація в спеціалізованих умовах // І. П. Вернигора, І. В. Рой, Д. В. Улещенко, О. М. Чичирко - Профілактика та лікування захворювань та наслідків травм у дітей в умовах санаторіїв: матеріали Всеукр. наук.- практ. конференції. - К. – Євпаторія, 1998. - С. 13-16.

Автором проведено аналіз особливостей оперативного лікування хворих на хронічний норицевий остеомієліт довгих кісток.

Застосування апаратів зовнішньої фіксації при лікуванні дітей та підлітків, хворих на остеомієліт // І. П. Вернигора, О. О. Коструб, О. М. Литвиненко, А. В. Ковальчук, Р. В. Калюжний, О. М. Ліненко, О. М. Чичирко. - Вісник травматології, ортопедії та протезування, 1999. - № 1.- с. 124-126.

Автором проведено аналіз клінічних досліджень хворих на хронічний остеомієліт.

В. С. Сулима, О. М. Чичирко. Наш опыт использования костной пластики в лечении хронического остеомиелита у детей // Актуальные вопросы детской травматологии и ортопедии: Сб. тезисов конференции травматологов-ортопедов России. – Москва, 2001. – С.136-137.

Автором проведено аналіз результатів оперативного лікування хворих на хронічний остеомієліт.

Хронічні форми остеомієлітів у дітей та підлітків: особливості перебігу, диференціальна діагностика та тактика лікування // І. П. Вернигора, О. М. Чичирко, А. І. Дзядевич, О. І. Павловець. - Вісник травматології, ортопедії та протезування, 2001.- № 2. - с. 22-24.

Особистий внесок автора полягає у проведенні аналізу особливостей перебігу та розробці тактики лікування хворих на хронічний остеомієліт довгих кісток.

Ензимотерапія в клініці кістково-гнійної хірургії // М. П. Грицай, О. М. Ліненко, І. П. Вернигора, А. Г. Печерський, О. М. Чичирко, К. А. Драч - Збірник наукових праць ХІІІ з’їзду ортопедів-травматологів України. – Київ - Донецьк. – 2001. – С. 256-258.

Автором проведено аналіз клініко-лабораторних показників хворих на хронічний остеомієліт довгих кісток.

Особливості патогенної мікрофлори при хронічному післятравматичному остеомієліті довгих кісток у дітей та підлітків // О. М. Чичирко, С. І. Бідненко, М. П. Грицай, М. П. Пустовалова, В. С. Сулима. - Галицький лікарський вісник, Івано-Франківськ, 2002. - Т. 9 (2). - С. 93-96.

Особистий внесок автора полягає у проведенні аналізу бактеріологічних і серологічних показників.

Кістковопластичні оперативні втручання при хронічному травматичному остеомієліті довгих кісток у дітей та підлітків // М. П. Грицай, О. М. Чичирко, В. С. Сулима, Д. П. Івченко. - Український медичний альманах, 2001. - Т. 4, № 5. - С. 183 - 187.

Автором проведено аналіз особливостей оперативного лікування хворих на остеомієліт довгих кісток із застосуванням кісткової аутопластики та білокального методу заміщення дефектів кісток.

Остеомієліт довгих кісток верхніх кінцівок (особливості перебігу) // М. П. Грицай, В.С. Сулима, Д. П. Івченко, О. М. Чичирко. - Літопис травматології та ортопедії, 2002. - № 3-4. - С. 13-15.

Автором проведено аналіз особливостей оперативного лікування хворих на хронічний остеомієліт довгих кісток верхньої кінцівки

Помилки та ускладнення при білокальному заміщенні кісткових дефектів у хворих на хронічний остеомієліт // В. С. Сулима, М. П. Грицай, О. М. Ліненко, О. М. Чичирко. - Журнал екстремальної медицини, Луганськ. - 2002. - Т. 3. - № 1. - С. 63-67.

Автором проведено аналіз помилок і ускладнень при білокальному заміщенні кісткових дефектів у хворих на хронічний остеомієліт довгих кісток.

Репаративний процес у рентгенівському зображенні при вільній кістковій аутопластиці у хворих на травматичний остеомієліт // Д. П. Радченко, В. С. Сулима, М. П. Грицай, Л.Є. Зубко, О. М. Чичирко. - Журнал екстремальної медицини, Луганськ. - 2002. - Т. 3. - № 2. - С. 53-57.

Автором проведено аналіз клініко-рентгенологічних досліджень у хворих на травматичний остеомієліт при вільній кістковій аутопластиці.

І. П. Вернигора, О. М. Чичирко, В. В. Масюк. Особливості перебігу та лікування хронічного травматичного остеомієліту довгих кісток у дітей та підлітків // Актуальні питання сучасної травматології та ортопедії: матеріали міжобласної наук. - практ. конференції. - Київ - Житомир. - 2002. - С. 54-63.

Автором проведено аналіз особливостей перебігу і оперативного лікування хворих на хронічний травматичний остеомієліт.

О. М. Чичирко, Н. О.Дехтяренко, М. П. Грицай. Стан імунної системи у дітей та підлітків, що страждають на хронічний остеомієліт довгих кісток, та імунокорекція виявлених порушень // Вісник травматології, ортопедії та протезування, 2002.- № 4. - с. 52-55.

Автором проведено аналіз імунологічних показників у дітей та підлітків з хронічним остеомієлітом довгих кісток.

Негематогенний остеомієліт

Негематогенний (вторинний) остеомієліт зустрічається рідше гематогенного. Найбільш частим видом цього остеомієліту є кістковий панарицій (Див.), Рідше виникають остеомієліт ребра на грунті гнійного плевриту, остеомієліт великогомілкової кістки як ускладнення пики та ін. Діагноз цих форм остеомієліту встановлюють рентгенологічно.

Лікування: широке розтин гнійного вогнища в м'яких тканинах без видалення некротичних ділянок кістки до їх самовільного відторгнення, спокій, антибіотикотерапія.

Вогнепальний остеомієліт розвивається в зоні вогнепальної ушкодження головним чином довгих трубчастих кісток. Некроз кістки частіше буває первинним внаслідок порушення харчування кісткових осколків, позбавлених зв'язку з окістям. Ці некротизовані осколки кістки інфікуються і утворюють секвестри, підтримуючі запалення в оточуючих тканинах.

За клінічним перебігом розрізняють гострий і хронічний вогнепальний остеомієліту. Гострий остеомієліт важко диференціювати від гострого нагноєння вогнепальної рани з ушкодженням кістки: відзначаються висока температура, болі, важкий загальний стан хворого. Підозра на остеомієліт в таких випадках може виникнути при складному (многооскольчатих) переломі з великим числом кісткових осколків в рані. Для хронічного вогнепальної остеомієліту характерно мляве загоєння вогнепальної рани, рясне гнійне виділення, свищі. На рентгенограмах при хронічному вогнепальній остеомієліті виявляється потужна кісткова мозоль, що утворилася навколо секвестров- свищі, що ведуть у Секвестральную порожнину, бувають чітко видно при фістулографії (Див.).

Вогнепальний остеомієліт подовжує терміни лікування вогнепальних переломів, погіршує функціональні результати, сприяє утворенню контрактур і анкілозів. Найбільш часте ускладнення хронічного остеомієліту - розвиток амілоїдозу (див.).

Лікування вогнепальної остеомієліту оперативне. Видаляють омертвілі кісткові осколки, секвестри. Техніка операції при гострому остеомієліті збігається з технікою вторинної хірургічної обробки вогнепальних переломів і ран (див. Переломи- Рани, поранення). При хронічному остеомієліті поряд з хірургічним лікуванням призначають загальнозміцнювальну: переливання крові, раціональне харчування, вітамінотерапію.

Профілактика - ретельна рання первинна хірургічна обробка вогнепальних переломів кісток з подальшим вправлением відламків, иммобилизацией, антибіотикотерапія.

Негематогенние (вторинні) остеомієліти виникають per continuitatem і зустрічаються значно рідше гематогенних. У хірургічній практиці найбільш частим видом є кістковий панарицій (див.). Рідше виникає остеомієліти ребра на грунті гнійного плевриту, О. великогомілкової кістки як ускладнення гангренозною пики гомілки і т. Д. Розпізнавання цих форм О. не представляє великих труднощів - тривало незагойна рана змушує припустити перехід процесу на кістку. Остаточний діагноз встановлюють рентгенологічно. Лікування: широке розкриття гнійного вогнища в м'яких тканинах без спроб видалення некротичних ділянок-кістки до їх самостійного відторгнення.

Перелом кісток гомілки

Двадцять відсотків від усієї кількості переломів складають переломи кісток гомілки. Кістки гомілки являють собою дві кістки - большеберцовая (більш велика) і малоберцовая (більш тонка, несе менше навантаження), які з'єднують коліно і стопу між собою. Обидві кістки внизу мають кісткові виступи щиколотки.

Перелом кісток гомілки підрозділяються на закриті і відкриті, тобто без пошкодження зовнішніх покривів і з пошкодженням оних.

Переломи поділяються за місця перелому: Переломи верхнього відділу, середнього відділу і нижнього відділу гомілки - тобто головки великої та малої гомілкових кісток і бугристости, переломи діафіза цих кісток і переломи голеностопа.

Перелом кісток гомілки поділяється за наявності або відсутності зміщення відламків: зі зміщенням і без зміщення.

І, нарешті, по відношенню до порожнини суглоба: позасуглобні і внутрішньосуглобові.

Причини перелому кісток гомілки

Причини виникнення всіх видів переломів кісток гомілки нечисленні. Це:

 • прямий сильний удар по самій кістки гомілки
 • скорочення руху при нерухомій стопі (буває під час катання на ковзанах)
 • патологічні процеси в кістковій тканині - остеомієліт, саркома.

Ознаки перелому

До характерними ознаками перелому кісток гомілки можна віднести:

 • біль при русі
 • набряклість гомілки
 • збільшення в обсязі суглоба
 • синці
 • хрускіт кісткових відламків
 • біль при перенесенні ваги тіла на хвору ногу

Лікування перелому кісток гомілки

Діагностика та лікування. Діагностують перелом кістки гомілки зазвичай за допомогою рентгенологічного дослідження та / або комп'ютерної томографії.

Лікування перелому кісток гомілки відбувається поетапно.

 • Первісне надання допомоги полягає в обкаливаніі знеболюючими препаратами, які знімають больовий синдром і перешкоджають розвитку набряку м'яких тканин.
 • Другий етап - установка зміщених уламків кістки в правильне положення для нормального зрощування перелому. Проводиться або в консервативній формі, або в хірургічній.

Якщо є зміщення, рекомендується застосування тракції або витягнення ноги. Скелетневитягування виглядає наступним чином: спеціальна спиця вставляється в кістку п'яти або горбистість великогомілкової кістки, тим самим фіксуючи пошкоджену кістку до апарату з вантажем.

Вантаж сприяє правильному зрощенню перелому, для цього підбирається за вагою строго індивідуально.

При цьому нозі надається правильне положення, а пов'язка захоплює прилеглі суглоби, що знаходяться вище і нижче перелому. Пальці ніг залишаються відкритими.

Гіпс знімається через 2-3 місяці, що залежить від темпів зрощення перелому, його тяжкості і наявності зміщень кісткових відламків.

- лікувальну фізкультуру: налагоджує процес кровообігу, відновлює функціональну роботу пошкодженої кінцівки-

- масаж: сприяє розсмоктуванню рубцевих зрощень в м'яких тканинах і кістки-

- фізіотерапевтичні процедури: відновлює порушений обмін речовин, покращують кровопостачання-

- правильне харчування: продукти повинні містити білки, кальцій, кремній і вітамін D.


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...