Зменшення альбумінів і збільшення глобулінів Zdravnicya.ru

Головна » Лікується в домашніх умовах » Зменшення альбумінів і збільшення глобулінів
Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...

Зменшення альбумінів і збільшення глобулінів

Для якого синдрому характерно: зменшення альбумінів, збільшення гло­булінів (альфа та гамма), імуноглобулінів в крові, показників тимолової проби?

А. Синдром холестаза

Б. Синдром мезенхімального запалення

В. Синдром цитолизу гепатоцитів

Г. Синдром печінково-клітинної недостатності

Д. Портальної гіпертензії

108. Про що свідчить наявність у крові не більше ніж 5 % бромсульфалеїну через 45 хв після його введення:

А. порушення екскреторної функції печінки;

Б. порушення антитоксичної функції печінки;

В. нормальну екскреторну функцію печінки;

Г. нормальну антитоксичну функцію печінки

Д. нормальну білковотворну функцію печінки?

109. Для синдрома «цитолізу гепатоцитів» характерно:

А. Позитивна сулємова проба

Б. Підвищення активності трансаміназ крові (AST, ALT)

В. Підвищення активності лужної фосфатази

Г. Зниження альбуміно/глобулінового коефіцієнта

Д. Підвищення вмісту в крові протромбіну

110. Про що свідчить наявність у крові 60 % бромсульфалеїну через 45 хв після його введення:

А. порушення екскреторної функції печінки;

Б. порушення антитоксичної функції печінки;

В. нормальну екскреторну функцію печінки;

Г. нормальну антитоксичну функцію печінки

Д. нормальну білковотворну функцію печінки?

111. Підвищення рівня АлАТ в крові у 10 разів і більше у хворих на хронічний гепатит свідчить про;

А. мінімальну ступінь активності процесу

Б. слабко виражену ступінь активності процесу

В. помірну ступінь активності процесу

Г. високу ступінь активності процесу

Д. не відображає активність патологічного процесу

112. Індекс гістологічної активності за Knodell у 9-12 балів відповідає:

А. мінімальній активності процесу

В. слабковираженому хронічному гепатиту

Г. помірному хронічному гепатиту

Д. важкому хронічному гепатиту

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Причини зменшення частки γ - глобулінів

- тривалі хронічні інфекції

Таким чином, знання особливостей змін вмісту загального білка та його фракцій дозволить з високим ступенем достовірності інтерпретувати результати лабораторних досліджень білкового обміну.

Колоїдно – осадові проби

Колоїдно – осадові проби – це сукупність напівкількісних та якісних проб, призначених для визначення колоїдної стійкості білків сироватки крові при різноманітних патологічних станах, що супроводжуються диспротеїнемєю. Діагностичну цінність колоїдно – осадові проби мають при комплексному дослідженні інших біохімічних параметрів, у першу чергу, вони використовуються для діагностики захворювань печінки. Як відомо, глобуліни є менш стійкими до седиментації, ніж альбуміни, тому зменшення частки альбумінів і збільшення глобулінів призводить до прискорення коагуляції (злипанні та випаданні в осад) білків, а отже вимагає і зменшення кількості реагента, що викликає коагуляцію.

Уніфікованими колоїдно – осадовими пробами є: тимолова, формолова сулемова і проба Вельтмана.

Тимолова проба (проба тимолового помутніння, тимолова муть) була запропонована англійським лікарем Мак – Лаганом (N.F. Mac – Lagan, 1944). Вона ґрунтується на визначенні ступеня помутніння сироватки крові при додаванні насиченого розчину тимолу у веронал – медіналовому буфері. Ступінь помутніння визначають в одиницях оптичної густини за спеціальним калібрувальним графіком. Норма помутніння при тимоловій пробі: 0 – 5 од. (оптичної густини). Вважається, що позитивною тимолова проба є при: зменшенні альбумінів та збільшенні β –, γ – глобулінових фракцій, збільшенні ліпопротеїдів.

Збільшення помутніння за проведення тимолової проби:

- гепатит, паренхіматозна жовтяниця, цироз;

Сулемова проба (сулемово – осадова). Належить до групи реакцій Таката. Була розроблена японськими лікарями M. Takata, K. Ara, (1925) і ґрунтується на визначенні ступеня помутніння при додаванні розчину сулеми (HgCl2). Розчин додають до того моменту, поки не утвориться помутніння, через яке не можливо прочитати газетний текст. Нормою є 1,6 – 2,2 мл сулеми. Менші кількості свідчать про позитивну сулемову пробу. Клінічна інтерпретація аналогічна такій при тимоловій пробі.

Проба Вельтмана (O. Veltmann, 1930). У класичному варіанті проба Вельтмана являє собою ряд з 12 пробірок – «стрічку», у які додають розчин хлориду Кальцію різних концентрацій від 0,1 до 0,01% (крок розведення 0,01 за виключенням двох додаткових точок – 0,045 і 0,035). До розчину додають сироватку крові і нагрівають. Потім виявляють пробірку, у якій є осад або муть. У нормі помутніння з’являється у 6 -7 пробірці (тобто довжина стрічки по Вельтману становить 6 – 7 пробірок). Скорочення стрічки називають «зсувом уліво», збільшення кількості пробірок – «зсувом управо». Пізніше Тейфлем (A. Teufl) була розроблена модифікація цього методу, яка є уніфікованою. Суть полягаєу тому, що до розведеної сироватки додають розчин хлориду Кальцію і нагрівають, потім визначають наявність помутніння. У нормі помутніння настає при додаванні 0,4 – 0,5 мл розчину. Якщо для помутніння необхідно менше реагенту то діагностують зсув управо за Вельтманом, якщо більше, то діагностують зсув уліво.

А. Крохмаль 5 страница;

D. Всі відповіді правильні

E. Жодної правильної відповіді

Які з перелічених критеріїв відносяться до аналітичних?

D. Всі відповіді правильні

E. Жодної правильної відповіді

Які характеристики складу біологічних рідин служать елементами інформації про стан організму?

A. Клітинний склад

B. Хімічний склад

C. Функціональні характеристики

D. Всі відповіді правильні

E. Жодної правильної відповіді

Які фактори впливають на результати лабораторних досліджень?

A. Фізіологічні (стать, вік і т.ін.)

B. Зовнішнє середовище

D. Всі відповіді правильні

E. Жодної правильної відповіді

Які з перелічених біологічних матеріалів є об'єктом досліджень у лабораторній діагностиці?

D. Всі відповіді правильні

E. Жодної правильної відповіді

Які задачі є загальними для всіх розділів лабораторної діагностики?

A. Розробка оптимальних методів і засобів дослідження хімічного і клітинного складу біологічних рідин

B. Вивчення закономірностей індивідуальних коливань хімічного і клітинного складу біологічних рідин

C. Встановлення діагностичної цінності окремих лабораторних тестів та їх комбінацій, розробка оптимальних засобів застосування в діагностиці і контролі за лікуванням

D. Всі відповіді правильні

E. Жодної правильної відповіді

На які групи, за характером лабораторних показників, діляться люди в залежності від віку?

A. Новонароджені і діти

C. Похилого і старечого віку

D. Всі відповіді правильні

E. Жодної правильної відповіді

Які з перелічених призначень сприяють поліпшенню діагностики і виявленню прихованих форм патологій?

A. Призначення одного або двох досліджень

B. Призначення ряду досліджень

C. Багаторазове призначення одного дослідження

D. Призначення обстеження по окремих програмах, у залежності від етапу обстеження і характеру хвороби (диференційно-діагностичні програми)

E. Всі відповіді правильні

Що впливає на зміну лабораторних показників?

A. Основне захворювання

C. Супутні хвороби

D. Всі відповіді правильні

E. Жодної правильної відповіді

Які помилки відзначаються в роботі лабораторії?

D. Всі відповіді правильні

E. Жодної правильної відповіді

Що таке контроль якості лабораторних досліджень?

A. Перевірка роботи співробітників

B. Система мір кількісної оцінки точності відтворення, слушності досліджень, активне і систематичне виявлення й усунення причин похибки

C. Порівняння результатів дослідження

D. Кількісна оцінка точності

E. Жодної правильної відповіді

Для яких цілей використовуються лабораторні методи дослідження?

A. Для діагностики патологічних станів

B. Для контролю за ефективністю лікування

C. Для оцінки перебігу хвороби і її прогнозу

D. Всі відповіді правильні

E. Жодної правильної відповіді

Які методи дослідження повинні використовуватися в КДЛ?

D. Всі відповіді правильні

E. Жодної правильної відповіді

Які величини можуть бути використані в районі діяльності КДЛ для оцінки здоров'я населення?

B. Позначені як норми в бланках для аналізу

D. Розроблені МОЗ України

E. Жодної правильної відповіді

Що означає наукова організація праці в КДЛ?

A. Систематичне впровадження в практику досягнень науки і практики

B. Правильна організація робочого місця

C. Правильний розподіл робочого часу

D. Всі відповіді правильні

E. Жодної правильної відповіді

Що включає до себе загальноклінічний аналіз крові?

A. Підрахунок числа еритроцитів, рівень гемоглобіну, обчислення колірного показника

B. Підрахунок кількості лейкоцитів, лейкоформули

C. Визначення швидкості зсідання еритроцитів (ШЗЕ)

D. Всі відповіді правильні

E. Жодної правильної відповіді

З якою метою використовуються лабораторні методи в гематології?

A. Постановка діагнозу

B. Виявлення захворювань при масових обстеженнях

C. Контроль за лікуванням і розпізнаванням ускладнень

D. Всі відповіді правильні

E. Жодної правильної відповіді

A. Паренхіматозними клітинами печінки

B. Епітеліальними клітинами тонких кишок

C. Клітинами паренхіми печінки і епітелію тонких кишок

D. Клітинами підшлункової залози

E. Циліндричними клітинами тонких кишок

Що являють собою загальні ліпіди ?

B. Суму концентрації всіх ліпідів у сироватці і плазмі крові

C. Суму НЕЖК і тригліцеридів

E. Жодної правильної відповіді

A. Поняття, яке включає гіпохолестеринемію або гіпертригліцеридемію, або те й інше разом

B. Підвищення вмісту в плазмі одного або декількох класів ліпопротеїнів

C. Збільшення ХС і ЛПДНЩ у плазмі крові

D. Підвищення, зниження рівня або відсутність одного або декількох класів ЛП у плазмі крові

E. Жодної правильної відповіді

B. Бета-ліпопротеїни (ЛПНЩ)

C. Альфа-ліпопротеїни (ЛПВЩ)

D. Пре-бета-ліпопротеїни (ЛПДНЩ)

E. Проміжні ліпопротеїни

До складу яких класів ліпопротеїдів входять тригліцериди ?

D. Всі відповіді правильні

E. Жодної правильної відповіді

Утримання в крові якого класу ліпопротеїдів залежить від функції статевих гормонів, естрогенів?

D. Всі відповіді правильні

E. Жодної правильної відповіді

Зазначте для якого з перерахованих патологічних станів визначення тригліцеридів має діагностичне значення?

A. Для діагностики нефротичного синдрому

B. Для діагностики гіпотиреозу

C. Для діагностики перелому кісток

D. Для типування гіперліпопротеїнемій

E. Для діагностики некротичного синдрому


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...