Топографічна анатомія перикарда і серця Zdravnicya.ru

Головна » Підвищений холестерин » Топографічна анатомія перикарда і серця
Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...

Топографічна анатомія перикарда і серця

Топографічна анатомія перикарда і серця

Серце розташовується в грудній клітці між порожнинами плеври, на сухожильно частини діафрагми. Його більша частина (2/3) знаходиться зліва від серединної лінії, праворуч залишаються тільки праве передсердя і обидві порожнисті вени.

Серце являє собою порожнистий чотирикамерний орган з добре розвиненими м'язовими стінками і має форму кілька сплощеного конуса. Розрізняють три основні положення серця: поперечний (горизонтальне), коли кут між поздовжніми осями тіла і серця складає 55-65 °, косе (діагональне), коли цей кут дорівнює 45-55 °, вертикальне (поздовжнє), якщо кут дорівнює 35-45 °.

При брахіморфного типі статури (широка грудна клітка і тупий епігастральній кут) частіше зустрічаються куляста форма і поперечне чи косе розташування серця, При доліхоморфному типі статури (вузька грудна клітка і гострий епігастральній кут) частіше спостерігаються конусоподібна форма серця і його вертикальне розташування.

Серце оточене з усіх боків перикардом.

Топографічна анатомія серця;

Серце – порожнистий м’язовий орган, повздовжня вісь якого направлена косо зверху вниз, справа наліво і ззаду наперед. Розрізняють 3 поверхні серця: грудинно-реброву(facies sternocostalis), легеневу(facies pulmonalis) та діафрагмальну(facies diaphragmatica).

Ліве та праве передсердя є камерами, які приймають кров, розділені міжпередсердною перегородкою, в центрі якої знаходиться овальна ямка. Шлуночки розділені міжшлуночковою перегородкою, якій виділяють м’язову частину та вкриту тільки ендокардом перетинчасту частину. Овальна ямка та перетинчаста частина відповідають місцям можливого формування вроджених дефектів міжпередсердних і міжшлуночкових перегородок серця.

Стінки серця скл.із ендокарду, міокарда та епікарда, найбільш розвинутий середній шар міокард скл.з двох шарів в передсердях і трьох - в шлуночках. Праве передсердя, в яке впадає верхня та нижня порожнисті вени, з’єднується з правим шлуночком через праве передсердно-шлуночковий отвір(ostium atrioventriculare dextrum) з передсердно-шлуночковим трьостулковим клапаном(valva atrioventricularis dextra(tricuspidalis). Ліве передсердя, в яке впадають легеневі вени, з’єднується з лівим шлуночком через ліве передсердно-шлуночковий отвір (ostium atrioventriculare sinistrum) з передсердно-шлуночковим двостулковим або мітральним клапаном(valva atrioventricularis sinistra(bicuspidalis, mitralis)

Серце кровопостачається: а)в осному коронарними артеріями і венами. Б) додатковими венами серця(vv.cordis minimae) які збирають кров від стінок правого та лівого передсердь та їх перегородок і впадають в праве передсердя. В) гілками грудної аорти – rr.mediastinales, bronchiales, thymici.

Права коронарна артерія починається від висхідної аорти і лягає між артеріальним конусом правого шлуночка та вушком правого передсердя, проходить по вінцевій борозні між правим передсердям і шлуночком і на рівні задньої міжшлуночкової борозни віддає задню міжшлуночкову гілку(r.interventricularis posterior), яка досягає верхівки серця.

Ліва коронарна артерія відходить від висхідної аорти і лягає ззаду легеневого стовбура між лівим передсердям і шлуночком і відразу ділиться на передню міжшлуночкову і огинаючу.

Венозний відток здійснюється по венам серця, які формують вінцевий синус, який розміщується на задній поверхні атріовентрикулярної борозни і впадаючий в праве передсердя.

Іннервація серця здійснюється поверхневими та глибокими серцевими сплетеннями, які формуються верхнім, середнім та нижнім шийними серцевими нервами симпатичного стовбура та верхніми і нижніми серцевими гілками блукаючого нерва.

Тема №10. Топографічна анатомія серця та навколосерцевої сумки. Хірургічні доступи до серця. Операції при пораненнях серця. Природжені і набуті вади серця, їх хірургічне лікування. Аорто-коронарне шунтування, стентування

Мета (загальна): уміти оцінювати будову та топографію серця та перикарда для визначення у подальшому відхилень від норми, наявності та локалізації патологічних процесів.

Конкретні цілі Вихідний рівень

1. Визначити проекцію перикарда, серця, його камер та отворів на передню грудну стінку.

1. Користування латинською термінологією (кафедра іноземних мов).

2. Знання нормальної анатомії серцево-судинної системи (кафедра нормальної анатомії).

2. Визначити топографію синусів перикарда та проаналізувати їх фактичне значення.

3. Визначити будову та топографію серця.

4. Визначити джерела та типи кровопостачання серця, венозний та лімфатичний відтік, іннервацію, топографію елементів власної провідної системи серця.

5. Опанувати методику і техніку пункції перикарда.

6. Усвідомити методику і техніку доступів до серця, ушивання рани серця.

7. Визначити природжені та набуті вади серця та методи їх хірургічного лікування.

8. Усвідомити методику і техніку хірургічного лікування ішемічної хвороби серця: аорто- і мамаро-коронарного шунтування та стентування коронарних судин.

Для того, щоб Ви могли уяснити, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань та умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань (приклади):

У хворого частота серцевих скорочень зберігається на рівні, що не перевищує 40 разів за хвилину. Що є водієм ритму серцевихз скорочень у цього хворого?

1) Сино-атріальний вузол.

2) Ніжки пучка Гіса.

3) Атріо-вентрикулярний вузол.

5) Волокна Пуркіньє.

До лікарні після автокатастрофи поступив хворий, якому черговий лікар встановив діагноз: гострий гемоперикардит. Де скупчується кров та як називається місце пункції перикарда?

Перикард пунктується в точці Ларрея, кров скупчується в передньонижній та косій пазухах.

Перикард пунктується в точці Марфана, кров скупчується в поперечній пазусі.

Перикард пунктується в точці Мінца, кров скупчується в косій пазусі.

Перикард пунктується в точці Абражанова, кров скупчується в верхній частині заднього відділу перикарда.

Перикард пунктується в точці Бакулева, кров скупчується між правою і левою сполучними складками перикарда.

В торакальне відділення поступив хворий 26 років з травмою грудної клітини з підозрою на присутність крові в порожнині перикарда. У якому місці виконується діагностична пункція перикарда за Ларреєм?

1) У 4-ому міжребер’ї зліва від грудини.

2) У 5-ому міжребер’ї по лівій білягрудинній лінії.

3) У 6-ому міжребер’ї по лівій середньоключичній лінії.

4) У місці прикріплення хряща 7-ого ребра до грудини зліва.

5) Під мечоподібним відростком грудини.

Еталони відповідей: 1-3, 2-1, 3-4.

Інформацію, необхідну для поповнення знань-умінь, можна знайти в наступних літературних джерелах:

Привес М.Г., Лисенко Н.И., Бушкович В.И. Анатомия человека. – М.: Медицина. – 2001.

2. Гайда С.П. Анатомія і фізіологія людини. – К.: Вища школа, 1980.

3. Скрипников Н.С. та ін.: Латинська термінологія за топографічною анатомією і оперативною хірургією (з греко-руско-українським аналогами) – Видавництво Полтава, 1991.

Теоретичні питання, на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності:

Межі переднього середостіння, проекція серця і перикарда, камер та отворів серця на грудну стінку.

Топографія перикарда та його синусів, їх практичне значення.

Топографія великих судин, розташованих інтраперикардіально.

Топографія серця та його камер, кровопостачання серця ( вінцеві судини та їх гілки, судини В’єссеня-Тебезія, екстраорганні джерела кровопостачання), типи кровопостачання серця (ліво-, правовінцевий, проміжний), венозний та лімфатичний відтік.

Іннервація та власна провідна система серця ( топографія синусно-передсердного та передсердно-шлуночкового вузлів).

Пункція перикарда (транс- та субстернальна, міжреберна та підреберна за Ларреєм).

Хірургічні доступи до серця ( екстраплевральні та інтраплевральні). Методика і техніка операцій при пораненнях серця, шов серця.

Природжені та набуті вади серця, поняття про їх хірургічне лікування: операції при відкритому артеріальному протоці, дефектах міжпередсердної та міжшлуночкової перегородок, коарктації (звуженні) аорти, стенозі легеневої артерії, стенозі мітрального клапана ( мітральна коміссуротомія), недостатності клапанів (протезування клапанів).

Поняття про оперативне лікування хронічної коронарної недостатності: стентування вінцевих артерій, аорто-коронарне шунтування (за Фавалоро), маммаро-коронарне шунтування (за Деміховим-Колесовим).

Оперативна хірургія і топографічна анатомія / За ред. К.І. Кульчицького. – Київ: Вища школа, 1994.

Оперативная хирургия и топографическая анатомия /учебник для медвузов / Под ред. Кульчицкого. - К.: Вища школа, 1989.

Оперативная хирургия и топографическая анатомия / Под ред. В.В.Кованова. М.: Медицина, 1985.

Литтманн. Оперативная хирургия. Будапешт, 1981.

Оперативна хірургія: хірургічні операції та маніпуляції / І.І. Свистонюк та ін. – К.: Здоров’я, 2001.

Атлас грудной хирургии / Под ред. Б.В. Петровского. – М.: Мед., 1971.

Виконайте наступні цільові завдання (приклади):

Яка операція показана хворій з ревмокардитом, стенозом мітрального клапана та різко вираженою недостатністю кровообігу?

Анастомоз між аортою та легеневим стовбуром.

Хворому з ішемічною хворобою серця виконано операцію за Фаволоро. У чому полягає суть операції?

1) Аорто-коронарне шунтування фрагментами великої підшкірної

2) Перев’язка внутрішньої грудної артерії у другому міжребер’ї.

4) Імплантація внутрішньої грудної артерії у міокард.

5) Анастомоз між внутрішньою грудною та коронарною артеріями.

В торакальне відділення надійшов хворий з вогнепальним пораненням на грудній клітині і з скаргами на тупі, стискаючі болі за грудиною. Об’єктивно: хворий блідий, у 5-ому межребер’ї по лівій парастернальній лінії знаходиться вхідний отвір розмірами 1,3×1,3 см, пульс 117 поштовхів за хвилину, артеріальний тиск 85⁄86 мм. рт. ст., дихання – 20 у хвилину, аускультативно справа та зліва везикулярне дихання, тони серця приглушені, ритмічні, зліва в 4-6-ому межребер’ї від парастернальної до середньо- ключичної лінії приглушення перкуторного звука. Встановіть діагноз.

2) Проникаюче поранення грудної клітини з пошкодженням

перикарда та серця.

3) Проникаюче поранення грудної клітини з пошкодженням

перикарда та серця. Внутрішня кровотеча в порожнину

4) Проникаюче поранення грудної клітини з пошкодженням

перикарда, серця та легені. Внутрішня кровотеча

в плевральну порожнину.

5) Проникаюче поранення грудної клітини з пошкодженням

В торакальне відділення поступив хворий 30 років з вогнепальним пораненням грудної клітини, перикарда і серця. Під час операції виявлено поранення лівого шлуночка серця. Який доступ використано для оголення серця і перикарда, яким швом слід ушити рану серця?

За Маженьяком, безперервним із шовного матеріалу, який розсмоктується.

За Ле Фором, вузловим із шовного матеріалу, який не розсмоктується.

За Бакулевим, безперервним із шовного матеріалу, який не розсмоктується.

За Мінцем, механічним (металевими скріпками).

Послідовність Ваших дій при проникаючій рані серця після перикардіотомії:

Прикрити рану серця другим пальцем лівої руки.

Прикрити рану серця першим пальцем лівої руки.

Підвести ліву долоню під серце і фіксувати його другим і третім пальцями заведеними за задню стінку серця.

Накласти на серце шовкові чи полімерні П-подібні шви на всю глибину міокарда під захистом накладеного на серце пальця.

Накласти на серце кетгутові чи полімерні П-подібні шви на всю глибину міокарда під захистом накладеного на серце пальця.

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

На початку заняття перевіряється наявність протоколів підготовки до практичного заняття за теоретичними питаннями. Потім шляхом тестового контролю буде перевірена Ваша підготовка до заняття.

Самостійно Ви повинні визначити проекцію серця и перикарда, отворів серця на грудну стінку. Визначити та показати синуси перикарда . Визначити топографію борозен та межі передсердь і шлуночків серця. Визначити топографію висхідної аорти, лівої і правої вінцевих артерій, що відходять від її цибулини та їх головні гілки, верхньої і нижньої порожнистих вен, устя непарної вени та вінцевого синусу, топографію вен серця, легеневого стовбура, аортальної зв’язки, легеневих вен.

Потім Ви повинні знайти точку для пункції перикарда за Ларреєм та виконати пункцію перикарда.

Приступаючи до виконання оперативних втручань, Ви повинні накреслити на грудній стінці лінії доступів до серця та виконати лівобічний трансплевральний доступ у 4-му міжребер’ї за Ле Фором, що застосовують при ушиванні рани серця та відкритому масажі серця. Відпрацювати прийоми закриття рани серця пальцем. Накласти вузлові шви на рану шлуночка та безперервні шви на рану передсердя.

Заняття завершується аналізом підсумків самостійної роботи кожного студента у складі хірургічної бригади зі знання топографії серця, перикарда, великих судин, уміння виконати пункцію перикарда і продемонструвати доступи до серця та аналізом тестового контролю засвоєння знань.


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...