З якими захворюваннями диференціюють сепсис Zdravnicya.ru

Головна » Шкірні захворювання » З якими захворюваннями диференціюють сепсис
Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...

З якими захворюваннями диференціюють сепсис

З якими захворюваннями носа необхідно диференціювати озену?

Z. з гіпертрофічним ринітом, склеромою;

AA. з атрофічним ринітом, вазомоторним ринітом;

BB. з атрофічним ринітом, туберкульозом носа;

CC. *з атрофічним ринітом, туберкульозом носа, сифілісом носа;

DD. з атрофічним ринітом, туберкульозом носа, сифілісом носа, гіпертрофічним ринітом, склеромою;

Які можуть бути риногенні внутрішньочерепні ускладнення?

Z. субдуральний і епідуральний гнійники, менінгіт, абсцес мозку, тромбоз сигмоподібного синуса;

AA. абсцес мозочка, абсцес головного мозку, тромбоз печеристого синуса;

BB. *субдуральний і епідуральний гнійники, менінгіт, абсцес головного мозку, тромбоз печеристого синуса;

CC. субдуральний і епідуральний гнійники, сепсис, менінгіт, тромбоз печеристого синуса;

DD. субдуральний і епідуральний гнійники, сепсис, абсцес мозку, абсцесс мозочку, тромбоз печеристого синуса;

Які загальні симптоми риногенного тромбофлебіту та тромбозу печеристого синуса?

Z. спонтанний ністагм, порушення ходи і рівноваги, септична картина крові (нейтрофільний лейкоцитоз, лімфопенія, еозинопенія), гектична лихоманка;

AA. *септична картина крові (нейтрофільний лейкоцитоз, лімфопенія, еозинопенія), гектична лихоманка, піт, наявність метастатичних абсцесів легенів та інших внутрішніх органів;

BB. спонтанний ністагм, порушення ходи і рівноваги;

CC. спонтанний ністагм, падіння;

DD. спонтанний ністагм, порушення ходи, важкий загальний стан.

Які основні симптоми риногенної флегмони орбіти?

Z. *загальносептичні симптоми, біль в оці, екзофтальм, хемоз;

AA. біль в оці, екзофтальм;

BB. загальносептичні симптоми, хемоз;

CC. менінгеальні знаки;

При яких захворюваннях частіше виникає тромбофлебіт печеристого синуса?

Z. при гнійному мастоїдиті;

AA. при гнійному фронтиті, етмоїдиті, абсцесі та флегмоні орбіти;

BB. при гнійному фронтиті;

CC. при етмоїдиті, гаймориті, фурункулі носа;

DD. *при гнійному фронтиті, етмоїдиті, верхньощелеповому синуситі, абсцесі та флегмоні орбіти, фурункулі носа;

Які основні ознаки відрізняють туберкульозний менінгіт?

P. *наявність туберкульозного враження інших органів, випадання тонкої павутиноподібної сіточки фібрину при відстоюванні ліквора, виявляється (50—70 %) збудник туберкульозу (бацила Коха) в лікворі;

Q. збільшення вмісту цукру та хлоридів в лікворі

R. наявність туберкульозного враження інших органів, виявляється (50—70 %) збудник туберкульозу (бацила Коха) в лікворі;

S. наявність туберкульозного враження інших органів;

T. наявність туберкульозного враження інших органів, збільшення вмісту цукру та хлоридів в лікворі, виявляється (50—70 %) збудник туберкульозу (бацила Коха) в лікворі;

Які судино-звужувальні препарати призначають в першій стадії гострого риніту?

R. санорін, нафтизин, галазолін;

S. ефедрин, санорін, нафтизин, галазолін;

Які симптоми характерні для гострого гнійного фронтиту?

P. *смужка гною в середньому носовому ході, набряк та гіперемія слизової оболонки носа, головний біль, однобічне утруднення носового дихання;

Q. підвищення температури тіла;

R. головний біль;

S. однобічне утруднення носового дихання;

T. кров’янисті виділення із порожнини носа, смужка гною в середньому носовому ході, набряк та гіперемія слизової оболонки носа, головний біль, однобічне утруднення носового дихання.

Які фізіотерапевтичні прецедури слід призначати на ділянку носа при лікуванні гострого риніту?

P. *тубус-кварц ендоназально, УВЧ, соллюкс;

T. тубус-кварц ендоназально, УВЧ, соллюкс, діатермія;

Які ускладнення з боку внутрішніх органів можуть зустрічатися при верхньощелепному синуїті?

Q. захворювання серцево-судинної системи;

R. бронхіт, пневмонія;

S. *бронхіальна астма, бронхіт, пневмонія;

T. бронхіт, пневмонія, захворювання серцево-судинної системи;

Які стінки має лобна пазуха?

P. задню, нижню, серединну, передню;

Q. верхню, задню, нижню, передню;

R. *верхню, задню, нижню, серединну, передню;

S. верхню, задню, нижню, серединну, передню, бокові;

T. верхню, задню, нижню, передню, бокові;

5109. Яке фізіологічне значення навколоносових пазух?

P. *є резонаторами голосу, відіграють амортизаційну роль, полегшують вагу лицевого черепа;

Q. полегшують вагу лицевого черепа;

R. є резонаторами голосу, підтримують температурний режим, формують лицевий скелет;

S. формують лицевий скелет, полегшують вагу лицевого черепа, зігрівають таочищують повітря;

T. все перераховане;

Які стінки розрізняють в лобній пазусі?

P. передню, верхню, внутрішню і нижню стінки;

Q. передню, внутрішню і нижню стінки;

R. *передню, задню, внутрішню і нижню стінки;

S. передню, задню і внутрішню стінки;

T. передню стінку;

Який середній об’єм лобної пазухи?

Які стінки розрізняють в клиновидній пазусі?

P. передню, верхню, внутрішню і нижню стінки;

Q. передню, внутрішню і нижню стінки;

R. *верхню, нижню, перед­ню, задню, внутрішню і зовнішню стінки;

S. передню, задню і внутрішню стінки;

T. передню стінку;

Які стінки розрізняють в верхньощелепній пазусі?

P. передню, верхню, внутрішню і нижню стінки;

Q. передню, внутрішню і нижню стінки;

R. *верхню, нижню, внутрішню, задню і передню стінку.;

S. передню, задню і внутрішню стінки;

T. передню стінку;

Який середній об’єм верхньощелепної пазухи?

Яка середня протяжність лобно-носового каналу?

Який середній діаметр отвору яким верхньощелепна пазуха з’єднуються з носовю порожниною?

Вкажіть симптом не характерний для хронічного гіпертрофічного риніту?

P. *накопичення кірок у носі

Q. постійне утруднення носового дихання

R. виділення із носа

S. збільшення носових раковин

T. серозна консистенція викіленнь

Вкажіть операції та маніпуляції, що не використовуються при хронічному гіпертрофічному риніті?

Захворювання товстої кишки. Хвороба Крона. Неспецифічний виразковий коліт. Хвороба Гіршпрунга.” І. Актуальність теми

для викладачів до практичного заняття на тему:

Захворювання товстої кишки.Хвороба Крона.

І. Актуальність теми. Захворювання товстого кишківника: хвороба Крона, неспецифічний виразковий коліт, хвороба Гіршпрунга часто зустрічаються у хірургічній практиці. Дещо скритий перебіг цих захворювань затрюднює їх діагностику. Несвоєчасне виявлення і не проведене адекватне лікування може привести до розвитку хірургічних ускладнень. Ускладнення, ризик малігнізації слизової товстої кишки в людей молодого, середнього віку приводить до втрати працездатності і тому є важливою соціальною проблемою.

Вміти оцінити основні ендоскопічні, лабораторні, біохімічні та імунологічні показники при НВК, хворобі Крона, Гіршпрунга. Вміти оцінити основні позакишкові прояви захворювань. Вміти визначити алгоритм лікування ускладнених форм.

ІІІ. Міждисциплінарна інтеграція

Нормальна ана-томія, нормаль-на фізіологія,

догляд за хіру-ргічними хво-рими.

Функціонування основних систем та органів, зокрема товстої кишки, анатомічна будова, показники норми. Особливості підготовки товс-тої кишки медичним персо-налом до обстежень і опера-тивних втручань.

Визначити фізіологічні константи людського організму, зовнішні прояви норми товстої кишки. Провести сані-тарно-гігієнічну оброб-ку хворого.

Оперативна хі-рургія, анесте-зіологія-реані-матологія, фар-макологія.

Види порушень, які необ-хідно корегувати до опера-тивного втручання на товстій кишці. Перелік обов'язкових обстежень для хворих з плановими та ургентними хі-рургічними захворюваннями товстої кишки. Принципи підготовки хворих до опера-ції. Види оперативних втру-чань та етапи хірургічної операції на товстій кишці. Основні клінічні прояви ускладнень у післяопера ційному періоді, препарати при запальних процесах товстої кишки.

Підготувати системи організму до операції. Підготувати операцій-не поле. Відібрати необхідний інструмен-тарій для проведення операції на товстій кишці. Надати хворо-му певне операційне положення. Розпізнати ускладнення у ранньо му і пізньому після операційному періоді. Виконати очисну кліз му, ввести газовідвідну трубку. Призначати схему лікування.

Догляд за хво-рими, проопе-рованими на органах чере- вної порожни- ни, промежині.

Основні функціональні і лабораторні показники сис-тем організму. Заходи по підготовці хворих до опера-ції на товстій кишці. Основні ускладнення в післяоперацій-ному періоді.

Провести підготовку хворого до операції.

Провести обробку опе-раційного поля. Трак-тувати гемодинамічні і основні лабораторні показники. Поставити очисну клізму. Встано-вити, газовідвідну труб ку. Провести перев’яз-ку післяопераційної рани.

Хвороба Крона – гранульоматозне запалення шлунково-кишкового тракту представляє значні труднощі для діагностики, носить системний характер, а в клінічній картині нерідко переважають позакишкові прояви (ураження суглобів, печінки, щитовидної залози). Захворювання нерідко проявляється клінікою гострої кишкової непрохідності, перитонітом, норицями і вимагає невідкладного хірургічного лікування. Неспецифічний виразковий коліт може приводити до атонії товстої кишки, кровотечі, перфорації, малігнізації. При хворобі Гіршпрунга виникає різке розширення ободової кишки і порушення евакуації, що проявляється запорами і здуттям живота. Потрібно проводити адекватну своєчасну специфічну терапію для зменшення відсотка ускладнень. Операції та товстій кишці мають ряд особливостей, пов’язані з тим, що стінка кишки тонка, кровопостачання її гірше, ніж тонкої кишки, деякі зони не вкриті очеревиною; кишка містить більш патогенну кишкову флору(що зумовлює накладання трьохрядного шва).

V. План і організаційна структура заняття:

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєн-ня

Матеріали методичного забезпечення

Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь:

2. Підготовка до ургент-ного і планового втручан-ня на тостій кишці.

3. Види операцій на товстій кишці.

4. Етапи хірургічних опе-рації на товстій кишці.

5. Догляд за хворими в післяопераційному періоді.

Індивідуальна теоретична співбесіда.

Рішення типових задач ІІ р.

Тестовий контроль ІІ р.

Індивідуальна теоретична співбесіда.

Рішення типових задач ІІ р.

П.2. “Навчальні цілі”

П.2. “Актуальні- сть теми”

Формування професійних вмінь та навичок:

1. Провести підготовку товстого кишківника до операції.

2. Пальпація всіх відділів товстой кишки і інтерпретація результатів.

3. Визначити інструмент-тальні методи обстеження товстої кишки і інтер-претувати результати, морфологію.

6. Виконати перев’язку операційної рани.

Метод формува-ння навичок:

Алгоритми Відповідні інструкції.

Контроль і корекція рівня професійних вмінь та навичок.

Підведення підсумків заняття, оголошення оцінок.

Індивідуальний контроль практич-них навичок.

Індивідуальне усне опи-тування. Тести, ситу-аційні задачі

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літер.

1.Анатомо-фізіологічні особливості будови товстої кишки.

2. Які інструментальні та лабораторні методи дослідження використовуються

для діагностики захворювань товстої кишки.

3. Принципи підготовки кишечника до операцій.

4. Етіологія, клініка гострої та хронічних форм хвороби Крона.

5. Диференціально-діагностичні критерії хвороби Крона.

6. Особливості консервативного і хірургічного лікування хвороби Крона.

7. Ранні та віддалені ускладнення після оперативного лікування хвороби

8. Які основні синдроми характерні для неспецифічного виразкового коліту.

9. Ускладнення неспецифічного виразкового коліту.

10. Клінічна характеристика ускладнень неспецифічного виразкового коліту.

11. Диференціальна діагностика неспецифічного виразкового коліту та хвороби

12. Лікування консервативне і хірургічне неспецифічного виразкового коліту.

14. Етіологія, клініка, діагностика хвороби Гіршпрунга.

15. Лікування хвороби Гіршпрунга.

1. Серед основних патогенетичних механізмів розвитку НВК є:

а) нераціональне харчування

б) тривалий прийом нестероїдних протизапальних засобів

c) важкі стресові ситуації

д) аутосенсибілізація до власної флори

е) генетична схильність

2. Виділяють наступні клінічні форми НВК:

д) безперервно рецидивуюча

3. До гострих ускладнень неспецифічного виразкового коліту відносяться:

a) кишкова кровотеча

б) токсична дилатація товстої кишки вище місця ураження

c) запальні поліпи

д) стриктури товстої кишки

e) перфорація товстої кишки

4. Показами до хірургічного лікування неспецифічного виразкового коліту є:

a) наявність позакишкових проявів

б) гостра кишкова кровотеча

c) неодноразово рецидивуючі кровотечі

д) метаплазія епітелію товстої кишки

e) неефективність консервативних методів лікування

5. Серед позакишкових проявів неспецифічного виразкового коліту

a) аутоімунний гепатит

c) іридоцикліт, увеїт, кератит

д) ураження нирок

e) жовчево-кам’яна хвороба

6.З метою впливу на основні патогенетичні ланки НВК показано призначення:

a) свіжозамороженної плазми

б) сольових замінників

c) нестероїдних протизапальних засобів (НСПЗ)

д) фізіологічного розчину

з) амінокапронової кислоти

7. До особливостей клінічної картини гострої форми хвороби Крона

a) болі в правій здухвинній ділянці

б) болі в лівій здухвинній ділянці

c) підвищення температури

д) нудота, блювота

e) пронос з прожилками крові

ф) кишкова кровотеча

8. До обов’язкових обстежень при хронічних формах хвороби Крона належать:

a) клінічний аналіз крові

б) реакція Грегерсена

c) клінічний аналіз сечі

д) визначення в крові рівня електролітів

e) оглядова рентгенограма черевної порожнини.

9. Які хронічні форми хвороби Крона вимагають оперативного лікування?

a) по типу хронічного ентероколіту

б) по типу часткової кишкової непрохідності

c) з міжкишковими, кишковозаочеревинними, кишковотазовими норицями

д) з амілоїдозом

e) з супутнім деформуючим остеоартрозом, полівалентною анемією

10. З якими захворюваннями найчастіше диференціюють ускладнені форми

a) з дивертикулярною хворобою

б) доброякісними та злоякісними утвореннями тонкої і товстої кишки

c) з кистами підшлункової залози

д) з токсичною дилатацією товстої кишки

e) з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки

11. Які методи оперативного лікування можуть бути застосовані при

ускладнених формах хвороби Крона?

a) резекція окремого сегменту тонкої чи товстої кишки

c) ушивання нориці

д) дренування осумкованого абсцесу

e) діатермокоагуляція ділянки нориці

12. Які найбільш часті ускладнення мають місце при хворобі Крона?

a) кишкова непрохідність

c) кишкові кровотечі

д) стріктури товстої кишки

e) малігнізація ділянки ураження

13. Які групи медикаментів використовуються для лікування хвороби Крона?

б) тінідазолові похідні

c) вітаміни групи B,C

14. Яке лікування хвороби Гіршпрунга найбільш ефективне?

г) променева терапія

VI.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття: професійні алгоритми (інструкції, орієнтовні карти) щодо оволодіння навичками та вміннями.

Провести пальцеве обстеження прямої кишки.

Методикою проведе ння очисної клізми.

Постановка газовід- відної трубки

Пальпація всіх відділів товстого кишківника

Виконувати в наступній послідовності

1. Руки миють в теплій проточ ній воді і одягають рукавичку.

2. Вказівний палець з рукави-кою обробляється гліцерином.

3. Хворий знаходиться в коліно-ліктьовому положенні.

4. Можна обстежувати пряму кишку в 4-х положенням.

1. Підготовка кухля Есмарха, гу-мової трубки (1,5 м), наконечни-ка, судна вазеліну, води 25-35°С.

2. Надання хворому положення на лівому боці з приведеними до живота колінами.

3. Звільнення підготованої сис-теми від повітря.

4. Введення наконечника в зад-ній прохід і подолання опору зовнішнього сфінктера (спочат-ку у напрямку до пупка на 3-4 см, потім паралельно куприку на 10-12 см).

5. Вливання в просвіт кишки до 1 л.рідини.

6. Виймають наконечник і після 5-10 хв затримки пропонують хворому випорожнити кишки.

1.Підготовка необхідного інстру ментарію (товстий шлунковий зонд змащений вазеліном).

2. Надання хворому положення на краю тапчана на лівому боці з приведеними до живота коліна-ми.

3. Введення гумового зонда зма-щеного вазеліном через задній прохід у пряму кишку на 20-30 см.

Студент сідає справа біля хворого, кладе праву руку на живіт пацієнту і використо-вуючи знання топографічної анатомії починаючи з лівої здух-винної ділянки по кругу проводить пальпацію поверхне-ву та глибоку.

Хворому потрібно дати пояснення про свої дії і обстеження.

При впиранні наконечника в стінку киш-ки чи тверді калові маси його слід ви-тягнути на 1-2 см, вводять невелику кіль кість води і просувають далі. При роз-

ку спастиного болю і пози-вів на випо-рожнення тимчасово зменшують тиск рідини.

Просування трубки в пря му кишку здійснюють обертовими рухами, Обе-режно пам’я-таючи про можливість поранення і перфорації прямої киш-ки.

Оцінюється болючість че-ревної стінки, наявність пух лин, стан всіх відділів товс-тої кишки

1. У хворого Д., 29 років, який на протязі 7 років хворіє неспецифічним

Виразковим колітом, раптом з’явились різкі, розпираючі болі в животі зліва на рівні пупка, висока температура тіла, припинився пронос з прожилками крові. На протязі дня інтенсивність болю наростає, є сухість в роті, підсилилось серцебиття, загальна слабість. На оглядовій рентгенографії ОЧП виявлено розширений товстий кишківник. Вкажіть, яке з можливих ускладнень неспецифічного виразкового коліту розвинулось у даного хворого?

2. Хвора А., через тиждень після смерті батька помітила наявність прожилків крові в калі. Через декілька днів почався пронос до 8-ми разів на день з каплями свіжої крові, прожилками, слизом; почали турбувати головні болі, головокружіння та мурашки перед очима, підсилене серцебиття, піднялась температура до 38°С. Викликано швидку допомогу і доставлена в приймальний покій. При об’єктивному огляді: шкіра блідого кольору, язик сухий, пульс – 100уд/хв., АТ 100/60 мм.рт.ст., аналіз крові(Ер 2,8-10 12 /л, Hb – 82 г/л, Лей – 10-10 9 /л).

1)Який ваш попередній діагноз?

2)Які обстеження необхідно провести для встановлення діагнозу

3. Чоловік 52р., на протязі останніх 18 років хворіє на морфологічно підтверджену хворобу Крона товстої кишки. За останні 6 місяців відмічає втрату апетиту, схуднення на 8 кг, періодичні розпираючі болі в лівому підребір’ї тривалістю від декількох годин до 2– 3-х днів. Кожне наступне повторення епізодів розпираючого болю стає більш тривалим і інтенсивним, супроводжується відсутністю стільця. Доставлений каретою швидкої допомоги в приймальний покій з різкими наростаючими болями в лівій підреберній ділянці, ознобом, прогресуючим здуттям живота.

1) Яке ускладнення хвороби Крона має місце у даного хворого?

2) З якими захворюваннями необхідно провести диференціальний діагноз?

4. В хірургічне відділення лікарні поступив хворий з скаргами на болі в животі, здуття живота, закрепи, які тривають кілька днів. Пальпаторно визначається болючість в нижніх відділах живота. При іригоскопії виявлено виявлено зони звуження і ділянки розширення. Який діагноз у хворого? Яке лікування захворювання?

5. Хвора М., 29 років, оперована два роки тому з приводу гострого апендициту, хоча при морфологічному дослідженні відростка було встановлено його гранульоматозне ураження. Декілька днів тому у хворої з’явились виражені болі в правій здухвинній ділянці, які віддають вниз живота, підвищилась температура. При ендоскопічному обстеженні виявлено рельєф слизової по типу «булижної мостової». Яке захворювання у хворої?

6. У хворого К., 46 років при поступленні у стаціонар лікар, враховуючи дані скарг, анамнезу, запідозрив неспецифічний виразковий коліт. З якими захворюваннями повинен лікар провести диференціальну діагностику і які додаткові методи обстеження призначити?

7. У хворого, 55 років, часте випражнення до 20-30 разів на добу з домішками крові і слизу, болі в лівій здухвинній області, що підсилюються при позивах на дефекацію, температура 38 0С. Бактеріологічне дослідження калу - дизентерійних бактерій, амеб немає. Ректороманоскопія - слизова оболонка різко гіперемована, набрякла, покрита виразками різних розмірів, що кровоточать. Ваш діагноз?

8. Хвора Б., 53 роки поступила у стаціонар з скаргами на кров’янисті виділення з прямої кишки, болі в животі, підвищення температури тіла до 39°С. З анамнезу стало відомо, що хвора періодично лікується в гастроентерологічному відділенні з приводу НВК. При огляді виявлено виділення крові, слизі з прямої кишки. А/Т 80/40мм рт ст., Нв – 90г/л. Яке захворювання і ускладнення у пацієнтки?

9. Хвора Т., 45 років отримувала лікування в стаціонарі з приводу неспецифічного виразкового коліту: білкова їжа, десенсибілізуючі, антигістамінні, бактеріостатичні препарати, вітаміни. Але лікування не давало ефекту. Які ще препарати можна призначити для лікування?

10. Хворий К., 55 років проходив ендоскопічне обстеження: фіброколоноскопію з біопсією. Результат гістологічного дослідження наступний: агангліоз. Яке захворювання у пацієнта і лікування?

1. Токсична ділятація товстої кишки вище місця ураження.

2. Неспецифічний виразковий коліт середнього ступеня важкості. Ендоскопічне

дослідження товстої кишки.

3. Часткова кишкова непрохідність. Пухлина поперековоободової кишки.

4. Хвороба Гіршпрунга. Лікування хірургічне.

5. Хвороба Крона.

6. Хворобою Крона, дизентерія, проктит. Фіброколоноскопія.

7. Неспецифічний виразковий коліт.

8. НВК ускладнений профузною кровотечею.

9. Сульфосалазін, стероїдні гормони.

10. Хвороба Гіршпрунга. Хірургічне.

1. Кузин И.М. Хирургические болезни.- М.: Медицина, 1986.- С. 515-526.

2. Масляк В.М. і співавтори «Практична колопроктологія». –Львів, 1993р.

3. Шидловський В.О., Захараш М.П. «Факультетська хірургія» -Тернопіль «Укрмед- книга» 2002р.

1. Панцырев Ю.М. Клиническая хирургия.- М.: Медицина, 1988.- С. 241- 243.

2. Дробні Ш. Хірургія кишечника.-Будапешт, 1983.-С.82-91,110-114,134-137.

3. Шалімов О.О., Саєнко В.Ф. Хірургія кишківника.-Київ, 1977.-С.З-20.

4. Ваврик Ж.М. Лекції з хірургії.-Київ, 2000.- С. 343.

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри; протокол № від 2011р.


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...